Bludný Holanďan: Kdo byl asi předobrazem prokletého kapitána?

Viděli jste Piráty z Karibiku? Filmy o těchto pirátech byly ovlivněny legendou o Bludném Holanďanovi. Lze říci, že jde o obecný typ pověsti, která se vyskytuje, pokud se má jednat o jakousi loď duchů. Také se tato pověst stala námětem mnoha jiných uměleckých zpracování. Nejznámější je opera Richarda Wagnera Bludný Holanďan, která měla premiéru v roce 1843.

Varianty pověsti se různí

Původ pověsti o Bludném Holanďanovi je nejasný. Jde buď o loď jako takovou, která brázdí moře, a na kterou občas narazí námořníci, nebo jde přímo o kapitána lodi. Na Bludného Holanďana nejspíše narazíte ve vodách kolem mysu Dobré naděje. Co je ale zřejmé, je to, že pověst nebude starší než ze 17. století.

Proč bloudí?

Krátce řečeno, Bludný Holanďan, ať už je myšlen jako loď, či jako kapitán, se musí věčně plavit, aniž by se mohl dostat do přístavu. Podle různého folklóru zemí je příčina rozličná. Podle nejčastější verze je loď odsouzená věčně se plavit, protože: kapitán se dopustil jakéhosi rouhání, když vzdoroval bouři, případně byl krutý nebo se dokonce paktoval s ďáblem.

Legenda o paktu s ďáblem se měla odehrát tak, že kapitán uzavřel smlouvu s vládcem pekel kvůli tomu, aby se co nejdříve dostal do Indie.

Reálný základ?

Tato legenda může mít i reálný základ – většinou lodím trvala cesta z Holandska osm až dvanáct měsíců, ale podle některých záznamů kapitán z Fríska jménem Barend Fockesz skutečně doplul do Batávie za tři měsíce. Podle jiných zdrojů šlo o kapitána Van der Decekena a objevují se i další jména, tedy ani zaznamenaná fakta nehovoří zcela jasně. V některých pověstech je tato událost zasazena do roku 1641, kdy se v okolí mysu Dobré naděje potopila holandská loď.

Máme i další vysvětlení bloudění: kapitán, ať už to byl kdokoliv, prý přísahal, že mys obepluje, i kdyby mu to mělo trvat celou věčnost – a v této variantě se objevuje nový motiv – bude vysvobozen, pokud mu nějaká žena slíbí věrnost až do smrti. Zároveň však loď nesmí, jak již bylo uvedeno, přistát v přístavu.

Skutečná pozorování?

Ale je na této legendě něco, co neodpovídá pouze dějinnému základu přetvořenému do pověsti? Bludná loď byla prý podle prvního písemného záznamu spatřena roku 1835, a to posádkou britské lodi. Loď se k nim nebezpečně přiblížila a pak zmizela. Asi nejvíce známé je pozorování z roku 1881, které se událo na britské lodi HMS Bacchante. Muž na hlídce prý spatřil zářící přízračnou loď. I ve 20. století, tedy v době, kdy bychom to již nečekali, byly zaznamenány případy pozorování nějaké přízračné lodi – a to v letech 1939 a 1942.