Lektorka Zuzana Palkovská: Rodičovská nás nezastaví, když chceme

Typický model v České republice je, že se žena po 3 nebo 5 letech (s dvěma dětmi) vrací na původní nebo podobnou pracovní pozici. Potomek jde z ničeho nic na celý den do školky a žena se stresuje, aby nebyl nemocný a nějak se to zvládlo. Pokud jde žena do práce dříve, je mnohdy označována za kariéristku, a dítě, které jde ve dvou letech do školky, za odložené.

Naštěstí se doba mění. I když můžete namítnout, že se tak děje pomalu. Jistě, potřebujeme více dětských zařízení, potřebujeme, aby se změnily postoje zaměstnavatelů a jistě by pomohla i větší angažovanost státu. Pokud to ovšem necháme pouze na nich, bude změna opravdu pomalá. 

Rodičovská dovolená – zdroj nového nasměrování a experimentů aneb kdy jindy než teď?

S narozením potomka se nám rodičům často mění hodnoty. Najednou jsme zodpovědní za další osobu a rádi bychom s dítětem trávili čas. Některé aktivity, které dřív měly prioritu najednou nejsou důležité. Na mateřské potažmo rodičovské dovolené sice nemáme mnoho volných chvil, ale při krmení nebo jiných rutinních aktivitách se nám tříbí myšlenky. Proto je užitečné si položit následující otázky:  

 • Jaké jsou nyní mé priority? 
 • V co věřím, co mi dává smysl? 
 • Co mě baví?
 • Co jsem vždycky chtěl/a dělat?
 • Do čeho chci investovat svůj čas a energii? 
 • Kolik času mám? Kde ho můžu získat, případně koupit?
 • Chci zkusit něco nového nebo rozvíjet co znám?
 • Kolik si tím potřebuji vydělat peněz?

Možná odpovědi směřují k vaší původní pozici, jen si potřebujete upravit pracovní úvazek. Nebo je pro vás jasným řešením podnikání v dané oblasti. Co když ale ani jedna z variant nesplňuje vaše kritéria? Budete si hledat novou práci a doufat, že tam někde mezi těmi inzeráty je? 

Další možností je vytvořit si vlastní náplň práce a prodat ji původnímu zaměstnavateli (případně firmám v oboru).  Když jsme zaměstnaní, tak často v rámci své práce nacházíme oblasti či procesy, které by chtěly vylepšit, ale nikdy na ně není čas. Možná právě díky vám nastal. Choďte do práce na neformální návštěvy, ptejte se kolegů a nadřízených, čemu se nyní věnují, zajímejte se o dění ve firmě. Zkuste se zamyslet, jak byste v těchto oblastech mohli být v rámci rodičovské dovolené prospěšní a navrhněte řešení. Iniciujte schůzku se zaměstnavatelem a s vědomím své přidané hodnoty (tedy se zdravým sebevědomím) mu svůj návrh prodejte. Neberte si osobně, pokud první pokus nevyjde. Je to jen přeci jen nabídka a tu lze rozvíjet. Možná jste zaseli semínko nového nápadu a zaměstnavatel potřebuje pouze čas na změnu svého uvažování. Možná dostanete zpětnou vazbu, že je třeba něco pozměnit. Nebo také možná zaměstnavatel zajásá, že to je přesně to, co jim tam nyní chybí. Firma bude mít užitek z toho, že neopustíte její prostředí na tak dlouho, a zároveň bude mít někoho, kdo vylepší věci, na které doposud nebyl čas. Vy využijete své dosavadní zkušenosti a znalosti dané firmy a zároveň můžete získat nové zkušenosti nebo se naučit novému oboru.

Pokud se dohodnete, následuje další váš krok – zamyšlení se, jak to bude fungovat prakticky.

Pracující rodič – jak to zvládnout?

Pro úspěšné zvládnutí práce na částečný úvazek je nezbytné si v roli pracujícího rodiče s malým dítětem předem odpovědět na následující otázky: 

 • Kde a s kým bude mé dítě, když budu v práci?
 • Jak budeme v rodině řešit, když bude dítě nemocné? 
 • Jak bude ze strany partnera/partnerky vnímáno, že chodím do práce na částečný úvazek? 
 • Jak si nově přerozdělíme domácnost, péči o dítě apod.? 
 • Jak si budu hlídat, že pracuji opravdu jen na dohodnutý úvazek (protože se to jednoduše může zvrtnout v zahlcování…)? 
 • V případě, že mám možnost flexibilního úvazku či práce z domova, jak si jasně oddělím, kdy jsem ještě v práci a kdy už nepracuji? 
 • Co nejhoršího se stane, když to nezvládnu a práci opustím?
 • Co si koupím z první výplaty, abych se odměnil/a?

Jak je z výše uvedených otázek vidět, jedná se o velmi komplexní téma, které by vydalo na celou brožuru. Důležitější než dlouhé čtení je se rozhodnout, že chci pro to něco udělat. Pokud jste ve fázi úvah, co s kariérou při rodičovské nebo po ní, přijďte na workshop Jak se uplatnit na trhu práce jehož cílem je zjistit, jak to chcete, hledat možnosti, inspirovat se od ostatních a získat energii pro rozhodnutí. Tématem vás provede Zuzana Palkovská, certifikovaný kouč, poradce pro rozvoj, lektor, projektový manažer, máma dvou dětí a nadšená podporovatelka flexibility. Workshop se uskuteční v prostorách Městská knihovna v Praze – Ústřední knihovna

Zuzana Palkovská,
Lektor a kouč M.arter