Pampelišku si občané Brandýsa osázejí sami

BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV – Občané rozhodli o části rozpočtu města a zvolili si z několika navrhovaných projektů, na něž město vyčlenilo 2 miliony korun, jedním z nich je i bude nový, komunitní, ovocný sad Pampeliška.

V projektu Prima nápad zvítězily čtyři návrhy, každý dostal půlmilionovou finanční podporu. Byl to nástroj čisté demokracie, a jak občané sami odhlasovali, město investuje do skateparku, druhým projektem bude cvičební workoutová stezka, další je dětské hřiště u Královického rybníka a posledním projektem je komunitní ovocný park Pampeliška. Brandýs nad Labem – Stará Boleslav je tedy dalším městem, které se ubírá cestou spolurozhodování občanů, jako jedno z 27 měst v ČR. „Zapojování obyvatel do tvorby nebo obnovy města, do rozhodování o místech jejich života je správný krok, který vede k získání větších vazeb na místo, kde žijeme,“ dodala koordinátorka projektu, Anna Dušková.

Nyní nastal čas, pro realizaci ovocného sadu Pampeliška. S podzimem oznamuje město všem zainteresovaným občanům, že je ideální doba pro výsadbu stromů. Lidé si měli možnost jednotlivé stromy adoptovat. Péče o strom pak spočívá nejen v jeho zasazení, ale také o zajištění zálivky, odstranění plevele okolo stromu, o odstraňování odpadků, nebo o to informovat správce zeleně o jeho poškození.

Ale také o to mít radost z jeho zdravého růstu, kvetení a v jeho dospělosti se radovat z plodů. Mít dobrý pocit, že jsme něco udělali pro ekologii, město a pro další generace. Aktuálně je dokončována příprava pozemku, geodetické zaměření pozemku, vytýčení umístění stromů, výkopy jamek. Sortiment ovocných dřevin a ostatní materiál jako kůly, pletivo, úvazky a podobně vše je nakoupeno a připraveno.

Výsadby stromů za účasti veřejnosti a odborníků budovu probíhat ve dvou termínech a to v sobotu 16. listopadu od 13:00 hodin a v neděli 17. listopadu od 9:00 hodin. Komunitní ovocný sad Pampeliška, najdete na pozemku p. č. 369/1 v Brandýse nad Labem. Projdete průchodem viaduktu, cestou mezi srubem skautů a areálem hasičů podél Vinořského potoka nebo z ulice Vrábská, Thámova. S sebou si vezměte jen dobrou náladu, chuť pracovat a něco nového se dozvědět. Případně pracovní rukavice, nůž a nářadí jako rýč, lopatu, konev si můžete donést, ale bude i k zapůjčení na místě.