U Mikulova lidé zasadili prvních 90 mandloní pásů svobody

BŘECLAV – Na poli u Mikulova na Břeclavsku vysadil v sobotu Okrašlovací spolek Mikulov prvních 90 mandloní, které tvoří základ nové aleje. Výsadbu připravil spolek k 30. výročí sametové revoluce. Do tří let by stromů v aleji mělo být kolem 200.

Alej a také travnaté pásy a polní cesty rozčlení více než stohektarové pole mezi Mikulovem a Klentnicí u Kočičí skály. „Třicáté výročí znovunabytí svobody je vhodným okamžikem uvědomit si, co se za tu dobu podařilo a co ne. Když se podíváme na zemědělskou krajinu, dokonce i v CHKO Pálava, je bilance nepříliš radostná. Hospodaří se na obrovských blocích, které jsou dědictvím socialistické kolektivizace, a zemědělská krajina často připomíná poušť bez života,“ uvedla botanička Helena Prokešová. Stačí přitom podle ní relativně málo. Do krajiny vrátit remízky, solitérní stromy, aleje, obyčejné polní cesty či travnaté pásy. Taková krajina podle ní nejen láká lidi k procházkám, ale je i domovem pro stovky druhů živočichů včetně ohrožených brouků, včel či ptáků.

Aktivitě pomohli lidé adoptováním jednotlivých stromů. S výsadbou pomohla Správa CHKO Pálava i Mikulov. Peníze spolek získal z různých zdrojů. Například od lidí, kteří mohli adoptovat jednotlivé stromy, také od Nadace Partnerství či Nadace Blížksobě manželů Vohánkových. Ve spolupráci se spolkem Sázíme stromy už Okrasný spolek Mikulov vysadil 24. až 25. října padesát hrušní, které doplní a prodlouží stávající alej podél silnice z Mikulova na Klentnici. Navázal tak na jarní akci ve stejné lokalitě.

Žlutě plánované cesty, fialově mandloňové pásy a modře soustředěné linie odtoku vody