V Brně proběhlo diskuzní fórum na téma Kvalita ovzduší

BRNO – V Brně pořádal Magistrát města Brna odborné diskuzní fórum. Tématem byla kvalita ovzduší v Brně a jak ji můžeme ovlivnit. Na programu bylo zhodnocení kvality ovzduší a možnosti, jak ji zlepšit.

Petr Hladík, první náměstek primátorky města Brna podotkl, že hlavním problémem je doprava. Jelikož neexistuje přímé východisko, jak ji eliminovat, přišlo město s jiným řešením. Tím jsou zelené střechy. „Za pět měsíců speciálního dotačního programu na jejich zbudování se nám tak podařilo navýšit plochu zelených střech o jeden hektar, což je deset procent. Spousta dalších majitelů se na využití tohoto programu chystá. Je zde tedy potenciál, že plocha zelených střech i nadále rapidně poroste,“ dodal náměstek. Kromě zelených střech je zde nápad aplikace fotovoltaických panelů na střechy domů.

Tomáš Helán z Odboru životního prostředí Jihomoravského kraje vidí největší problém ve stavebních pracích.  Dle něj má největší vliv na ovzduší právě prašnost ze staveb.  „Například meteorologická stanice Brno-Zvonařka je tak dnes nejhorší stanice v Česku, co se týká překračování hodnot denních imisních limitů,“ uvedl Helán. Jeho slova potvrzuje také Jáchym Brzezina z oddělení kvality ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu v Brně.  „Situace v Brně se dlouhodobě spíše lepší, výjimkou jsou ale stanice, jež jsou ovlivněné zejména stavebními pracemi, které, jak se ukázalo, jsou za poslední dva roky významnými činiteli. Týká se to zejména právě Zvonařky,“ řekl.

Ale aby nebylo vše jen v té špatné rovině, Brno má velkou výhodu v rozsáhlé plynofikaci. V zimě je ve městě lepší kvalita ovzduší než v přilehlých obcích. S ovzduším také souvisí odpadové hospodářství, město má proto projekt na předcházení vzniku odpadů. Řeč přišla také na elektromobilitu a její rozvoj v České republice, účastníci si mohli prohlédnout vůz sloužící k měření ovzduší v Brně.