Zažijte znovu sametovou revoluci, tentokrát na výstavě

STRAKONICE – Jak vypadaly strakonické ulice konce listopadu 1989? Chcete vidět unikátní fotografie a dobové dokumenty? Využijte posledních pár dní, kdy máte možnost navštívit výstavu, která připomíná významný předěl našich novodobých dějin.

O “sametové revoluci” vznikla řada knih a vyšly stovky článků popisujících osudy účastníků tehdejšího dění. Vzrušenou atmosféru ve společnosti sice přibližují tisíce fotografií, ale to se týká především velkých měst. Zcela odlišná je situace na venkově. Zde chyběl ucelenější popis průběhu revolučních dnů v místních podmínkách. Snahou výstavy je tedy mezeru moderních strakonických dějin alespoň částečně vyplnit.

Seznamte se se vzpomínkami a deníkovými záznamy přímých účastníků listopadových a prosincových akcí, dobovými fotografiemi i unikátními dokumenty z této hektické doby. Výstavu Sametová revoluce na Strakonicku můžete v prostorách černé kuchyně strakonického hradu navštívit do 17. 11.