Staráte se o těžce nemocného člena rodiny doma? Pomůže tým domácí paliativní péče

PELHŘIMOV – Vážně nemocní pacienti na Pelhřimovsku mohou od letošního března využívat specializovanou paliativní péči v domácím prostředí. Aktuálně ji pro desítky nemocných zajišťuje tým Nemocnice Pelhřimov, který je pro každého pacienta dostupný 24 hodin denně.

Multidisciplinární tým složený z lékařů, všeobecných sester, psychologa a zdravotně sociálního pracovníka dochází za pacienty domů a umožňuje ve spolupráci s rodinou, aby nemocný mohl důstojně a bezbolestně strávit poslední dny, týdny a měsíce v prostředí, kde se cítí dobře a bezpečně.
„Paliativní péče je komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu. Jejím cílem je komplexní léčba/řešení/tišení bolesti a dalších příznaků nemoci, včetně psychických, sociálních a spirituálních obtíží, které mohou pacienta a jeho blízké trápit,“ vysvětluje koordinátorka paliativní péče v Nemocnici Pelhřimov Markéta Fuchsová.
Nemocnice zajišťuje nejen paliativní péči v domácím prostředí, ale má k dispozici i konziliární paliativní tým pro pacienty hospitalizované v nemocnici. Jednou týdně se otevírá Paliativní ambulance, která se nachází v pavilonu onkologie.

Podporu paliativního týmu využívá aktuálně kolem pětadvaceti pacientů z Pelhřimovska. „Podstatou je trvalá dostupnost sestry a lékaře 24 hodin, 7 dní v týdnu, přičemž všechny úkony hradí zdravotní pojišťovny. Pacient ani rodina proto nic nedoplácejí. Součástí služby je i možnost zapůjčení elektrických polohovacích lůžek, přístroje k ulehčení dýchání a jiných kompenzačních pomůcek,“ doplnila Markéta Fuchsová.

Více informací získáte na webu nemocnice: www.hospital-pe.cz

Na projekt paliativní péče získala Nemocnice Pelhřimov finanční podporu z Kraje Vysočina, Nadačního fondu AVAST, EU a ze státního rozpočtu MZ ČR. Dotace Ministerstva zdravotnictví ČR je součástí projektu „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče“.