Bydlíte v nájmu? K čemu nepotřebujete souhlas pronajímatele I

Ne každý má dostatek financí na pořízení vlastního bydlení. Pak nezbývá nic jiného, než si byt pronajmout. (Zde spadají také obecní byty, které občanům pronajímá obec.) Je logické, že když nejste jeho majitelé, nemůžete si v bytě dělat vše, co se vám zlíbí, ale musíte respektovat určitá pravidla stanovená vlastníkem. A zde nastává mnohdy problém – každý chce něco jiného. Vy chcete v bytě chovat psa nebo podnikat a navíc jste ještě silný kuřák. Pronajímatel však rozhodně netouží po začouzeném bytě, věčně štěkající potvoře a davech lidí, které budou za vámi jako podnikatelem chodit.

Matoucí pojmy

Nejprve si ujasníme pojmy, které se často pletou. Pronajímatel je ten, kdo vám byt pronajímá a nájemník (nájemce) jste vy a vy mu za tuto službu platíte nájemné. Pak ještě existuje podnájemník (podnájemce) a to je člověk, kterém byste dali do podnájmu tento byt nebo třeba jen jeden pokoj vy ve své roli nájemníka. Novelizace občanského zákoníku v r. 2014 přinesla nájemníkům více svobody a zároveň se stala noční můrou některých vlastníků bytů či domů. Zákoník totiž vyloženě uvádí, k čemu souhlas majitele nepotřebujete.

Chov zvířete

Jedná se o chov zvířete, tj. nemusí to být nutně pouze pes. Pokud pronajímatel v nájemní smlouvě např. právě psa vyloženě zakáže, je toto ujednání neplatné. Dle zákona však nesmí chov zvířete působit v domě obtíže nepřiměřené poměrům. Pokud chov zvířete vyvolá zvýšené náklady na údržbu společných částí domu, máte povinnost uhradit pronajímateli tyto náklady.

Práce či podnikání

V bytě můžete rovněž podnikat. Dříve jste mnohdy museli, abyste mohli v pronajímaném bytě pracovat, žádat pronajímatele o písemné svolení, a to i tehdy, když veškerá vaše činnost spočívala v tom, že jste seděli půl dne za počítačem a psali, tudíž o vás nevěděl ani vlastní manžel, natož sousedé. Je zde ovšem určité „ale“, které se snaží chránit také druhou stranu. Vaše pracovní či podnikatelská činnost nesmí působit bytu či domu zvýšené zatížení. Je tedy jasné, že pokud si v bytě zřídíte např. kadeřnický salón a dveře se u vás netrhnou, přičemž budete do noci prát ručníky, bude pronajímatel s vámi oprávněně řešit to, že vaši klienti způsobují jak bytu, tak domu zvýšenou zátěž, jelikož každý den zašpiní schodiště, zvyšují hlučnost na společných chodbách a ve vašem bytě. Za určitých podmínek by to mohlo být i důvodem k výpovědi z nájmu pro hrubé porušení povinností (s tříměsíční výpovědní lhůtou).

O tom, jestli si můžete bez svolení pronajímatele nastěhovat do bytu svého přítele nebo své početné kamarádky, jestli potřebujete svolení pronajímatele k tomu, abyste si v bytě nahlásili trvalé bydliště, nebo jestli vám může pronajímatel zakázat kouření, se dočtete příští týden v druhém dílu tohoto článku.