VIDEO: Razie cizinecké policie v pardubických ubytovnách

PARDUBICE – Policisté cizinecké policie kontrolovali ubytovny v Pardubicích. Při kontrole jednoho cizince zajistili a udělili 9 pokut.

Na rozsáhlou kontrolu ubytovacích zařízení v Pardubicích se zaměřila pardubická cizinecká policie ve spolupráci s městskou policií. Ve čtyřech ubytovacích budovách a jejich blízkém okolí policisté a strážníci zkontrolovali celkem 560 cizinců.

Při koordinované akci využili policisté i specialisty s technikou na odhalování padělaných a pozměněných dokladů a psovody se specializací na vyhledávání drog. „Kromě drogové problematiky a odhalování padělaných dokladů byla cílem akce kontrola dodržování pobytového režimu cizinců v souladu se zákonem a pátrání po hledaných osobách a věcech,“ uvedla policejní tisková mluvčí Dita Holečková.

Policisté mezi kontrolovanými našli jednoho mezinárodně hledaného cizince z balkánského státu EU, po kterém pátrají justiční orgány Portugalska. V jednom z pokojů nalezli a zajistili sušinu a jejího majitele převezli k výslechu. „Po následné expertíze bude rozhodnuto, zda bude věc kvalifikována jako přestupek nebo v trestněprávní rovině. Za porušení povinností vyplývajících ze zákona o pobytu cizinců uložili policisté 9 pokut, ve výši 300 až 1000 korun,“ sdělil Martin Demek z cizinecké policie.

V Pardubickém kraji je nyní registrováno 19 tisíc cizinců s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem. Zájmem cizinecké policie jsou však všichni cizinci, tedy i ti s pobytem do 90 dnů, nepřihlášení, tranzitující, migrující, dojíždějící za výdělečnou činností, turisté a také ti, kteří nepodléhají ohlašovací povinnosti, např. volně se pohybující v rámci Evropské unie.

Video: Policie ČR