Změny vítané i nevítané. Přesně za měsíc se Rakovník zapojí do Pražské integrované dopravy!

Ilustrační foto: ŠJů, Wikimedia Commons

RAKOVNÍK – Od neděle 15. prosince 2019 se do systému Pražské integrované dopravy zapojí i autobusy na trase Praha – Rakovník.  Zahrne to linky Praha – Stochov – Nové Strašecí – Rakovník a také regionální spoje v oblasti mezi městy Kladno, Beroun a Rakovník. Na výběr bude mezi rychlíkovými linkami 304, 305 a 404 po dálnici D6 nebo zastávkovou páteřní linkou 365 po staré karlovarské silnici.

Obyvatelé Rakovníka nový systém uvítali. Výhody jsou nesporné, mnozí oceňují například i zavedení noční linky z Prahy do Rakovníka, čímž dostanou možnost vracet se například z koncertu nebo z divadla. Dosud nebyla šance dostat se z hlavního města do Rakovníka jinak než autem.

Místo Hradčanské Motol a Zličín

Diskuzi na sociálních sítích vyvolala třeba změna odjezdů autobusů ze stanice metra A Hradčanská, kdy stačilo pár stanic tramvají, a byli jste ve středu města. Nově je odjezd od stanice metra B Zličín a od metra A Nemocnice Motol. Díky ukončení některých linek na Vypichu nebo v Motole bude zajištěno přímé spojení jak k linkám metra A i B, tak i k tramvajovým tratím z Bílé Hory do Dejvic i z Motola na Anděl. „Důvody změny jsou především ekonomické (omezením souběhu příměstských linek s kolejovou dopravou) a provozní (často obtížná průjezdnost Bělohorské a Patočkovy ulice),“ uvádí PID. Jde i o to, využít nedostatkové řidiče tak, aby zbytečně netrávily čas v kolonách a mohli zajistit častější a spolehlivější spojení zejména mezi Prahou a středními Čechami.

O víkendech

Řeší se také otázka, zda o víkendu není 1 rychlíkový spoj Praha – Rakovník za 2 hodiny málo. Podle PID počet spojů vychází z dostupného počtu řidičů a z dohodnutých financí pro provoz těchto linek. Pro spojení Praha-Rakovník je o víkendu nastaven dvouhodinový interval linky 304 v koordinaci s dvouhodinovým intervalem linky 305, dále jsou k dispozici rychlíkové spoje linky 304 proloženy s rychlíky na železnici. A k tomu ještě ve čtyřhodinovém intervalu linka 404. Celkový počet autobusových spojů na trase Praha – Rakovník je tak o víkendu dokonce o jeden pár vyšší než dosud.

Jízdní řády byly, jak uvádí PID, mimo jiné i ze zkušeností z minulých integrací dlouho laděny kvůli garanci dostupného počtu řidičů, jinak by jízdní řád nemohl být dopravcem schválen.

Na okrajích obcí

Co se týká linky 305, převážně seniorům z přilehlých obcí vadí, že autobusy budou jimi projíždět a zastávky budou na jejich okraji. V některých případech to má pro ně představovat i půl hodiny chůze pěšky navíc. PID v této souvislosti připomíná, že primárním významem páteřní linky 305 je rychlé propojení Prahy, Nového Strašecí a Rakovníka včetně alespoň části přilehlých obcí. Pokud by i tato linka zajížděla například až do centra Lán, bylo by nespokojeno mnohem více cestujících na zbytku trasy. Pro přímé spojení s Prahou slouží především linka 404.

Jízdenky

Na nových linkách bude platit pásmový a časový tarif PID s možností využití přestupních jízdenek, časových kuponů, a to jak v papírové tak i elektronické podobě, včetně možností nákupu jednorázového jízdného platební kartou u řidiče nebo pomocí mobilní aplikace PID Lítačka.

Finální jízdní řády

Schéma Integrace Rakovník I, zdroj: PID