Humpolcem už díky nové okružní křižovatce projedete jednodušeji

Řidiči projíždějící Humpolcem využívají nový kruhový objezd. Foto: Kraj Vysočina

HUMPOLEC – Nepřehledná křižovatka v Humpolci se proměnila na bezpečnější kruhový objezd. Stavbu za 74 milionů korun financoval Kraj Vysočina a z větší části město Humpolec, které uvolnilo 58 milionů korun, aby zajistilo položení nové dešťové a splaškové kanalizace, rekonstrukci vodovodu a dále také modernizaci chodníků a veřejného osvětlení.

Nový kruhový objezd najdete místo nepřehledné křižovatky silnic II/229, II/247 a místní Zahradní ulice v intravilánu Humpolce. „Práce na nové křižovatce trvaly od května do listopadu 2019. S původní studií na přestavbu křižovatky přišlo samo město. Ze dvou navržených variant, kdy obě vycházely z nutnosti přestavby křížení na kruhový objezd, nakonec Kraj Vysočina realizovat tu, která křižovatku mírně odsunula od prudkého klesání Zahradní ulice,“ říká Martin Kukla, náměstek hejtmana Kraje Vysočina.

Na křižovatku navazují nově opravené silniční větve, které prošly v minimální délce 140 metrů generální opravou včetně pokládky nových konstrukcí silnic. Úseky před přechody mají speciální hrubý nátěr, který zlepší protismykové vlastnosti při brzdění.

Nejnebezpečnější křižovatka ve městě

Město Humpolec dlouhodobě usilovalo o opravu křižovatky především z toho důvodu, že se z dopravního hlediska jednalo o nejnebezpečnější křižovatku ve městě. Důležitou motivací k rekonstrukci byl také velmi špatný technický stav zastaralých sítí. „Nechali jsme vybudovat nové kanalizační stoky, a to oddílnou kanalizaci splaškovou i dešťovou, která sbírá splašky a srážkové vody z okolní zástavby. Rekonstrukce se dotkla také vodovodního přivaděče do města včetně přilehlých vodovodních větví a vodovodních přípojek k jednotlivým nemovitostem,“ nastínil stavební dozor nad vodohospodářskou částí rekonstrukce Václav Pavlík z Odboru místního hospodářství při Městském úřadu Humpolec.

Modernizace doznaly konstrukce a povrchy stávajících chodníků, a to i v přilehlé ulici Zahradní. Úplně nový chodník pak vznikl v Pražské ulici. K bezpečnosti chodců přispějí také nové přechody pro chodce vybudované na všech větvích křižovatky.