V Čáslavi Váchově nepoteče voda

ČÁSLAV – Město Čáslav oznámilo občanům, že 2. až 4. listopadu nepoteče voda.

V důsledku údržby vodovodní sítě dojde k přerušení někde třeba jen k omezení dodávky pitné vody. Jedná se o ulice: Filipovská, P. J. Šafaříka, Průchova, J. Jungmanna, J. Dobrovského, A. Chittussiho, Mat. Ulického, Jar. Vrchlického

A to v období od 2. do 4. prosince mezi 7:30 a 15:00 na nezbytně nutnou dobu. Vodohospodáři proto prosí odběratele, aby se v případě potřeby předzásobili pitnou vodou. V případě dotazů se můžete obrátit na bezplatnou telefonní linku 800 505 585, nebo na dispečink společnosti 327 588 112, 602 493 706.

Naplňte si předem kbelíky a hrnce, nakupte balenou vodu a učte se hospodařit s každou kapkou vody. V takovýchto případech teprve člověku dochází, jak je tato, byť obyčejná, tekutina velmi vzácná.