Hotovo! Mělník by měl být nyní kompletně chráněn před povodněmi

Zeď a komunikace v přístavu Lokalita 2 Přístav. foto.: archvi společnosti Labská

MĚLNÍK – Skončila druhá etapa výstavby protipovodňových zábran a město by tak mělo být kompletně uchráněno před povodněmi. Za tím účelem byly navýšeny hráze a opěrné zdi v různých částech města a upraveny komunikace.

V sídelní části Mělníka – oblasti Mlazice byla navýšena stávající hráz pomocí nové železobetonové zdi. Další zlepšení protipovodňového opatření zdí se uskutečnilo v úseku nad Pšovkou a pod Pšovkou. U zaústění do Pšovky i obvodové zdi u stávající čerpací stanice byla navýšena konstrukce, došlo i na úpravy vjezdu do přístavu a vybudování nové železobetonové zdi se zavázáním štětovnicovou stěnou v lokalitě Přístav.

V oblasti Vinařství došlo k úpravě sklonu komunikace u vjezdu do lokality a vybudování protipovodňové ochrany u vybraných rodinných domů. Posledním opravovaným úsekem byla lokalita Rybáře. Zde byla navýšena stávající zídka nad opěrnou zdí, upravena současná konstrukce základů pod mobilním hrazením včetně hrazení samotného, změněn sklon komunikace a vybudována linie protipožární ochrany u objektu loděnice.

Ničivé povodně zažil Mělník v letech 2002 a 2013, kdy hydrologové museli přepočítat a posunout hranici stoleté povodně. Na podzim roku 2017 začala proto stavba druhé etapy protipovodňových opatření včetně přípravy mobilních zábran, aby podobně velká voda už žádné významné škody ve městě nenapáchala.