Klášterec nad Orlicí: Záhadná stavba kostela láká svým tajemstvím

Kostel nalezneme v podhůří Orlických hor, kde je celá krajina prodchnuta zvláštní, řekli bychom až duchovní atmosférou. Na tomto kostele je řada zobrazení, u kterých můžeme jen hádat, koho nebo co mají znázorňovat. Zkrátka něco pro milovníky tajemna.

Záhadné kresby a stručná historie kostela

V malé obci s názvem Klášterec nad Orlicí se nachází kostel Nejsvětější Trojice, kde byly pod vnější fasádou v roce 1955 objeveny podivné kresby. Neznáme dosud dobu vzniku ani účel, proč byly vymalovány.

Původně, za Přemysla Otakara II., sloužil Orlík (tak se tehdy klášter jmenoval) spíše jako pevnost. Téměř nic se z něj do našich dnů nezachovalo, teprve archeologové v 50. letech 20. století odkryli základy klášterních zdí a také portálek pravděpodobně z konce 13. století. Během staletí byl kostel několikrát přestavován, hlavně v baroku.

Čerti či astronauti?

Architektonické slohy jdoucí za sebou, které jsou na zdech patrné, však nepatří k hlavním zvláštnostem kostela. Na jižním nároží se nacházejí kresby zhotovené červenou hlinkou – dvě asi půlmetrové postavičky a nad nimi záhadný nápis. Na první pohled připomínají čerty, poněvadž mají dlouhé ocasy a jakési šipky, které vystupují z hlavy. „Správné“ čertovské rohy by však měly podle našich představ směřovat každý na jinou stranu, tyto výběžky ale míří na jednu.

Kdyby to tak viděl Däniken…

Navíc to vypadá, jako když mají na hlavě cosi jako helmu, to už je však spekulací, ačkoliv ufologové mají jasno: nejsou to snad kosmonauti s anténami a dlouhou trubicí na přívod kyslíku? Navíc nápis není srozumitelný, rozluštěno bylo slovo „pane“, které několikrát opakuje. Možná je však vysvětlení nějakým způsobem prozaičtější.

Pohanská svatyně?

Přesto touto záhadou vše nekončí. Prý v těchto místech stávala mohutná pohanská svatyně, která vzbudila zájem křesťanských misionářů a potom byl šlo o zřejmě první křesťanskou stavbu u nás.

S místem nějakého kultu mohou mít souvislost i dvě kamenné hlavy dnes zazděné v hřbitovní zdi. Působí velmi zvláštně, senzibilové říkají, že zde cítí silnou temnou energii. Vytvořili je pohané jako součást pohřebiště nebo vznikly až za dob křesťanských? Dále zde byly také nalezeny lidské kosti z nějakého důvodu navršené na sobě do výšky jednoho metru. Proč? Všechny otázky okolo kostela jsou zatím bez odpovědi.