Relikviář sv. Maura: Tuto památku nesmírné ceny se u nás podařilo zachránit

Relikviář sv. Maura

Relikviář sv. Maura je po českých korunovačních klenotech druhou nejvýznamnější památkou svého druhu v České republice. Je 140 cm dlouhý a 42 cm široký, na výšku měří 65 cm a zhotoven byl pro relikvie (ostatky a předměty) související se sv. Janem Křtitelem, sv. Maurem a sv. Timotejem.

Skončil v podzemí

Toto umělecké dílo (s výzdobou z drahých kamenů, které musely být zdobeny pomocí lupy) se nacházelo nejdříve v benediktinském klášteře ve Florennes (dnešní Belgie), který si ho objednal. Za Velké francouzské revoluce byl klášter vypleněn a relikviář skončil v sakristii farního kostela mezi starým nábytkem.

Roku 1838 ho odkoupil od církve majitel bečovského panství Alfred de Beaufort-Spontin, který jej dal po zrestaurování převézt na český zámek v Bečově nad Teplou. Příslušníci jeho rodu však byli členové NSDAP a příslušníky SS – proto zakopali relikviář pod podlahu bečovské hradní kaple a koncem války opustili republiku. Zámek byl znárodněn.

Hledání

Hledání tohoto cenného díla začalo roku 1984, kdy americký obchodník Danny Douglas zahájil jednání o odkoupení tehdy ještě blíže nespecifikované umělecké památky, jejíž předpokládaná cena byla 250 tisíc dolarů. Vědělo se jen to, že jde o dutý kovový předmět a nachází se na našem území.

Kriminalistický úspěch

Nicméně podařilo se nalézt fotografii a popis tohoto tajemného předmětu a kriminalisté začali roku 1985 pátrat v bečovském areálu. Pouhý den trvalo, než značně poničenou památku celoevropského významu nalezli pod podlahou kaple.

Laboratoř provedla i testy DNA a zjistila, že obsahuje ostatky čtyř osob, jeden mléčný zub a egyptskou textilii z 8. století.

Konečně restaurování

Ale teprve v roce 1991, kdy byly vyjasněny majetkové vztahy, mohly začít restaurátorské práce. Státní ústav památkové péče restauroval relikviář celých 11 let, protože čtyřicetiletým uložením ve vlhké půdě byl velmi poničen.

Relikviář byl nakonec umístěn na hradě Bečov do trezorové místnosti s řízeným klimatem a nepřekonatelným bezpečnostním systémem. Byl zároveň zařazen mezi národní kulturní památky. Ale nechybělo mnoho a nádherná památka nesmírné ceny mohla skončit v zahraničí.