V České Lípě se letos v zimě bude více solit a méně sypat inertním materiálem

ČESKÁ LÍPA – Českolipští radní schválili plán zimní údržby. Společnost AVE CZ, která se v České Lípě stará o zimní i letní údržbu komunikací, je připravena v případě sněžení okamžitě vyrazit do ulic.

AVE má k dispozici celkem dva velké sypače, osm malých, dvě party pracovníků na ruční úklid a stovky tun posypového materiálu – soli, štěrku a písku. Plán zimní údržby je platný až do roku 2022, kdy firmě AVE skončí rámcová smlouva na poskytování služeb. Nejvýraznější změnou je, že se počínaje letošní zimou bude více solit a méně sypat inertním materiálem.

„Solit nebudeme pouze cesty v parcích a také cesty podél vodních toků, kde budeme používat inertní materiál. Všude jinde budeme pro úklid komunikací i chodníků v zimě používat primárně sůl. K této změně jsme se rozhodli i na základě požadavků občanů, kterým vadilo, že si inertní materiál zanášejí do vchodů, bytů i provozoven,“ uvedl místostarosta České Lípy Jaroslav Turnhöfer.

Pro potřeby zimní údržby je více než 100 km komunikací a přes 180 km chodníků v České Lípě rozděleno do tří skupin podle toho, jak rychle je nutné ulice po spadu sněhu uklidit. Silnice v prvním pořadí je město povinné uklidit do 4 hodin po spadu sněhu, sem patří např. ulice Šluknovská, Okružní, Antonína Sovy, Erbenova. V druhém pořadí jsou ulice, které město musí uklidit do 12 hodin po spadu sněhu, patří sem také schody, lávky a podchody. Ve třetím pořadí jsou pak ulice a přidružené obce, které je město povinno uklidit nejpozději do 48 hodin po spadu sněhu. Jedná se o místa, která nejsou z hlediska dopravy příliš frekventovaná. Rozdělení ulic do jednotlivých skupin zůstalo stejné jako v roce 2018. Zimní údržba přijde Českou Lípu v průměru na 15 milionů korun ročně, samozřejmě v závislosti na počasí.

„Díky solení se sníží náklady na jarní úklid, který se navíc výrazně urychlí, protože nebudeme muset z ulic odvážet velké množství nahromaděného posypu. Sníží se také prašnost ve městě. Rovněž zamezíme zanášení kanálů a vpustí, které jsme v letošním roce museli složitě čistit,“ vyjmenovala důvody pro zavedení solení starostka České Lípy Jitka Volfová a zároveň doplnila, že zimní údržbu bude město řešit operativně tak, aby se povedlo zajistit maximální průjezdnost komunikací a průchodnost chodníků. „Zároveň však chceme poprosit občany o pochopení, není možné mít po sněžení hned všechny ulice ve městě čisté. Apelujeme na řidiče, aby přizpůsobili jízdu klimatickým podmínkám a stavu vozovky, chodce prosíme, aby chodili opatrně a dbali na to, aby se jim nic nestalo,“ dodala starostka.

Místa, kde bude údržba probíhat pouze inertním materiálem:
• Městský park
• park Dr. M. Horákové
• park v Bulharské ulici před autobusovým nádražím + nádražím ČD
• park u KD Crystal
• park nad a pod městským hřbitovem
• park v ulici 5. května (Vrchlického)
• park v Litoměřické ulici (k Peklu)

Foto: Regionální vydavatelství a AVE CZ