Víte, kdy můžete požádat o pracovní volno a jestli vám ho zaměstnavatel proplatí?

Zpozdil se vlak, kterým dojíždíte do zaměstnání. Stěhujete se, vdává se vám dcera nebo jdete na pohřeb. Musíte si brát dovolenou, nebo máte nárok na pracovní volno? Na jak dlouho? A proplatí vám ho?

Pro mnohé zaměstnavatele platí, že vidí neradi, pokud se jejich zaměstnanci nevyskytují na pracovišti, a na milost berou pouze čerpání řádné dovolené. Nicméně ne vždy je nutné si k vyřízení osobních záležitostí brát dovolenou či si je nadpracovat. Jsou situace, kdy zaměstnavatel musí svému zaměstnanci volno poskytnout, a někdy dokonce i proplatit.

Zpoždění vlaků a autobusů

Jakmile napadnou první sněhové vločky, bude tato informace pro mnoho lidí aktuální. Pokud dojde ke zpoždění hromadných dopravních prostředků nebo se přeruší doprava (např. uváznete v koloně aut), máte nárok na volno po nezbytně nutnou dobu, avšak bez náhrady mzdy. (Proto si většina lidí zpoždění stejně raději nadpracuje). Pro vás je však důležité, že by vám z pozdního příchodu  nikdo neměl dělat problémy. Nicméně platí, že na ono neplacené volno máte nárok pouze, pokud jste se do práce nemohli dopravit jinak. Takže máte smůlu, pokud zrovna váš šéf ví, že autobus sice dorazil na vaši zastávku o dvě hodiny později kvůli sněhu, nicméně vy jste mohli jet vlakem z nedalekého nádraží a do práce dojet včas. Platí zde jediná výjimka. Ta se týká těžce zdravotně postižených zaměstnanců, kteří se nemohou v důsledku špatného počasí dopravit autem (na které jsou odkázáni) do zaměstnání. Ti mají nárok maximálně na jeden den volna, a to včetně náhrady mzdy

Stěhování

Když se stěhujete, záleží na tom, jestli jsou důvody ryze osobní nebo naopak pracovní. V prvním případě máte nárok na volno po nezbytně nutnou dobu, maximálně dva dny. Peníze však nečekejte. Pokud se ovšem stěhujete z pracovních důvodů, např. jste byl přeřazen na práci v jiné lokalitě, pak vám náhrada mzdy přísluší.

Svatba

Pokud se rozhodnete vstoupit do stavu  manželského, pak na vlastní svatbu máte nárok na dva dny volna, z toho jeden den musí připadat na obřad. Mzdu však dostanete pouze za jeden den. Na pracovní volno včetně náhrady mzdy v rozsahu jednoho dne mají nárok také vaši rodiče. Pokud máte náhodou dítě, které již pracuje, pak i ono se může těšit z jednoho dne volna, tentokrát však neplaceného.

Narození dítěte

Pokud povezete manželku nebo svou družku do porodnice, můžete se těšit na proplacení volna po nezbytně nutnou dobu k převozu. Totéž platí pro odvoz vaší drahé polovičky z porodnice. Jestliže se ovšem cestou zastavíte v hospůdce na rohu, abyste objednal svým kamarádům panáka a vylíčil jim, jak hrdinně jste absolvoval porod, tato doba se již do pracovního volna nepočítá. Zaměstnavatel vám rovněž musí poskytnout volno, pokud se rozhodnete být u porodu svého dítěte, avšak tentokrát bez náhrady mzdy.

Pohřeb

V případě smutné události jako je úmrtí manžela, druha nebo dítěte, zákon zaručuje pracovní volno s náhradou mzdy na dva dny a na další den k účasti na pohřbu. Jestliže vám (nebo vašemu manželovi) zemře rodič nebo sourozenec, máte nárok na jeden den volna na účast na pohřbu. Pokud pohřeb zařizujete, máte nárok na další den volna. V obou případech je vám uhrazena mzda. Na nezbytně nutnou dobu, maximálně však na jeden den, máte nárok v případě úmrtí vašeho (nebo manželova) prarodiče či vnuka nebo i jiné osoby, která s vámi žila ve společné domácnosti. Opět budete mít nárok na náhradu mzdy.

Pokud vám zemře spolupracovník, máte nárok na pracovní volno s náhradou mzdy po nezbytně nutnou dobu v případě, že vám zaměstnavatel vaši účast na pohřbu schválil.