Hasiči varují: nenechávejte hořet adventní svíčky bez dohledu

VYSOČINA – Už tuto neděli se v mnoha domácnostech rozhoří první svíce na adventním věnci. Připomene nám tak nezadržitelně blížící se čas nejkrásnějších a nejkouzelnějších svátků v roce. Aby se tato rodinná pohoda a idyla nezměnila z minuty na minutu v neštěstí, ztráty na životech a majetku, je nutné, abychom byli opatrní a drželi se rad a doporučení hasičů.

Úplně nejdůležitější je určitě výběr věnce. Pokud bude pouze okrasou na stole a nebudeme svíce na něm zapalovat, pak není čeho se obávat. „Už sám výrobce je povinen na věnci uvést, jestli je určený pouze k dekorativním účelům nebo zda svíce můžete zapálit,“ připomíná mluvčí krajských hasičů Petra Musilová.

U věnců, na kterých budete svíčky zapalovat, je nezbytné, aby byly umístěné na nehořlavé podložce nebo v nehořlavém kalíšku. V okolí svíčky také nesmí být žádný hořlavý materiál – tím jsou myšleny stuhy, ozdoby atd. Důležitý je i výběr místa, kam věnec položíme. Měl by se nacházet na stabilním místě a pod věncem by měla být podložka z nehořlavého materiálu. Zcela nevhodnými místy jsou taková, kde je průvan – například umístění u oken a v blízkosti záclon. Dalším nevhodným místem je umístění vedle sedací soupravy nebo jiných textilií. Věnec také nedáváme do poliček nebo skříní, protože tady hrozí rychlé přenesení ohně na nábytek a zařízení bytu. „Zapálenou svíčku rozhodně nenecháváme bez dozoru, a to zejména ne v přítomnosti dětí nebo domácích zvířat. Svíčky také řádně zhasínáme a to vždy, když opouštíme domov nebo jdeme spát,“ zdůrazňuje Petra Musilová.

Pokud už by už k té nešťastné události došlo a v naší domácnosti vypukl požár, je především důležité zachovat si chladnou hlavu a uvědomit si, že nejdůležitější je záchrana lidského života a až poté materiální hodnoty. Do hašení požáru malého rozsahu se většinou pustíme sami. I v těchto případech je velmi důležité, abychom zohlednili vlastní bezpečnost. „Je-li to možné, je nutné zabránit požáru v jeho dalším šíření. Stejně tak důležité je oznámit požár hasičům a to na linky tísňového volání 150 a 112. Pokud se v hořícím bytě nebo domě nachází více lidí, je naší povinností je varovat a snažit se jim maximálně pomoci,“ doplňuje Musilová.

Samozřejmě můžete riziko snížit. Takovými účinnými pomocníky v naší domácnosti jsou autonomní hlásiče požáru. Jsou levné a efektivní. V případě požáru nás dokáží velmi rychle vzbudit a na požár upozornit. Jejich instalace je opravdu velmi jednoduchá.