Extra pro děti! Parkem Na Polabí povede od letoška Mělnická vánoční cesta k Ježíškovi!

MĚLNÍK – Od letošního roku bude mít Město Mělník novou tradiční akci pro děti s názvem Mělnická vánoční cesta k Ježíškovi. Každoročně se na čtrnáct dní v prosinci otevře v parku Na Polabí v prostorách před DDM Mělník cesta, na které budou pro děti připraveny stylové informační cedule s vánočními úkoly. U první informační cedule si děti vyzvednou soutěžní kartičku, do níž si budou zaznamenávat splnění daného úkolu na každém stanovišti.

Po splnění posledního úkolu bude na děti čekat v prostorách vestibulu DDM Mělník Betlém s Ježíškem a mohou si zde vyzvednout i malou odměnu od Ježíška. Mohou si zde také vyzkoušet některé staročeské vánoční zvyky, jako například pouštění lodiček, házení pantoflem. Zároveň tu bude možnost napsat dopis Ježíškovi a vhodit přání do jeho poštovní schránky.

Celý vestibul bude vyzdoben ve staročeském duchu, aby děti viděly, jak trávili Vánoce naši předci, součástí výzdoby je i slámový Betlém. Cestu mohou navštívit děti také s rodiči. Úkoly na Mělnické vánoční cestě k Ježíškovi se budou každoročně obměňovat. Na zadání úkolů se bude moci podílet široká veřejnost.

Mělnická vánoční cesta bude slavnostně otevřena veřejnosti dne 2. 12. při příležitosti akce Rozsvěcení vánočního stromečku v DDM Mělník. Cestu můžete navštívit v Domečku denně od 10.00 do 17.00 hodin až do 15.12. 2019. Vstupné je 10 korun. V ceně je soutěžní karta, pouštění loděk, pečetění dopisu Ježíškovi a vánoční odměna.