Návštěva lékaře a pracovní volno. Na co máte nárok a co když jdete jako doprovod?

Ilustrační foto

Potřebujete jít v pracovní době k lékaři. A to nejen sami se sebou, ale také se svým dítětem nebo rodičem, který se již bez vaší pomoci jen stěží obejde. Pokus objednat se na odpoledne je zpravidla marný. Stále se totiž ordinuje převážně v dopoledních hodinách. Mnoho zaměstnanců tuto situaci řeší tak, že si čas strávený u lékaře raději nadpracuje nebo vezme dovolenou. Je to jediné možné řešení?

Když potřebujete vyšetření nebo ošetření

Pokud jdete k lékaři sami se sebou, máte nárok na pracovní volno. Důležité pro vás je, že vám bude zároveň uhrazena mzda, a to po dobu nezbytně nutnou k této návštěvě. Podmínkou je, že se jedná o zdravotnické zařízení, které je neblíže vašemu bydlišti nebo pracovišti a že jste nemohli být ošetřeni mimo svou pracovní dobu. Pokud pojedete k ortopedovi přes půl republiky, což vám zabere celý den, přestože za rohem vaší firmy ordinuje ortoped Bezruký, pak budete mít nárok na volno po nezbytně nutnou dobu, ale mzda vám bude vyplacena jen za dobu, kterou byste strávili návštěvou lékařské ordinace pana Bezrukého, tedy nikoli za celých osm hodin, ale třeba pouze za hodiny dvě.

Když jdete jako doprovod

V případě, že doprovázíte k lékaři rodinného příslušníka, máte opět nárok na pracovní volno po nezbytně nutnou dobu. Doprovod musí být nezbytný a lékaře nemůže navštívit jindy, přičemž máte nárok nejvýše na jeden den. Mzda vám bude uhrazena, pokud budete doprovázet svého manžela, druha nebo dítě, dále pak rovněž rodiče či prarodiče, a to nejen své, ale také vašeho manžela. Pokud doprovázíte ostatní rodinné příslušníky, máte nárok na pracovní volno také, avšak bez náhrady mzdy.

Nepravdivá tvrzení některých zaměstnavatelů

Někteří zaměstnavatelé tvrdí svým zaměstnancům, že na návštěvu lékaře mají nárok maximálně na čtyři hodiny volna. Toto tvrzení je však v rozporu se zákonem. Co zahrnuje doba nezbytně nutná k ošetření? Jedná se nejen o samotnou návštěvu ordinace, ale také cestu do zdravotnického zařízení a zpět a rovněž čekání v čekárně. Pokud v souladu s výše uvedeným strávíte návštěvou lékaře opravdu šest nebo osm hodin, pak máte nárok na volno s náhradou mzdy po celou tuto dobu. Například jedete z Ostravy s dítětem na vyšetření, které se provádí pouze na specializovaném pracovišti v Praze.

Zaměstnavatel rovněž není oprávněn znát důvod vaší návštěvy lékaře, tedy vaši diagnózu či vyšetření, která musíte absolvovat.

Povinnosti zaměstnance a výše uhrazené mzdy

Dle zákoníku práce byste měl zaměstnavatele informovat o své návštěvě lékaře s dostatečným předstihem a rovněž předložit důvod, proč nemůžete lékaře navštívit mimo pracovní dobu. V praxi to znamená, že lékař vám vyplní tzv. propustku, z které je patrné, kolik času jste u něj strávil. Pokud vám zdraví vypoví službu náhle, lékařskou péči vyhledáte pravděpodobně urgentně. V tomto případě informujte svého zaměstnavatele zpětně co nejdříve a samozřejmě předložte také potvrzení o ošetření. Kolik vám zaměstnavatel zaplatí? Náhrada mzdy nebo platu odpovídá výši vašeho průměrného výdělku.