Stavba propojky z Měšic do Vožické má pauzu. Víme proč!

TÁBOR – Výstavba jižní větve dopravního napojení táborské průmyslové zóny Vožická z městské části Měšice má od začátku problémy. V srpnu, kdy začala stavba, musela firma provádějící práce na propojce přivolat policii. Někdo totiž zhotoviteli stavby vytahal nebo přesunul všechny vytyčovací kolíky, které stanovují trasu stavby a určují, kudy vedou sítě. V současnosti je pro změnu problém v projektové dokumentaci. Tím však komplikace nekončí.

Rada města Tábor tedy na svém pondělním zasedání přijala důležité usnesení. Týká se dopracování projektové dokumentace této propojky. Je všeobecně známo, že hlavním investorem stavby je Jihočeský kraj, ale projekty (jako všechny dosavadní projektové fáze) hradí podle dohody město Tábor. „Cena stavby je okolo 105 milionů korun, cca 102 miliony korun hradí Jihočeský kraj a 3 miliony korun město Tábor,“ vyčíslil mluvčí města Tábor Luboš Dvořák.

Kolize vedení sítí

Důvodem doprojektování je, že v linii stavby zhotovitelské firmy v místě křižovatky u sídla Hasičského záchranného sboru pod úrovní terénu odhalily vedení sítí nízkého napětí a plynovodu v jiných trasách, než které měl projektant k dispozici. K situaci se vyjádřil starosta Tábora Štěpán Pavlík. „Zjišťujeme, kdo a proč je vedl jinudy, nicméně pro další postup prací v tomto místě musí být vyprojektováno jejich přeložení, a to už provádí firma E.ON. V průběhu stavby došlo mezi zhotovitelem, investory a stavebním dozorem k dohodě na nutnosti některých dílčích doprojektování po zjištění aktuálního stavu,“ vysvětlil starosta.

Vesměs se jedná o dopracování stupně dokumentace pro provedení stavby do stupně realizační dokumentace stavby. Konkrétně půjde o doplnění příčných řezů, úpravě drenáží po jejich odkrytí a způsob sanace podloží vozovky po stavbou provedených sondách, což bývá na stavbách podobného rozsahu poměrně běžné.

„Na základě doplněné projektové dokumentace bude zpracován rozdílový výkaz výměr, který určí výši vícenákladů. Podle odhadu odborníků z investičních oddělení obou úřadů, zástupce dodavatele i podle přiložené nabídky projektanta na obsah dopracování projektu lze odhadovat vícenáklady na realizaci celé stavby spíše v jednotkách milionů, ale seriózní částku určí až výkaz výměr a jeho ocenění po doprojektování,“ zdůraznil starosta Tábora.

Nová trasa kanalizace

Tím komplikace na stavbě nekončí. „Rada města Tábora také schválila zadání projektu změny trasu vedení kanalizace v areálu kolem společností Izomat a TAPA, kde je nutno vzhledem k podloží tekutých písků, existenci hal a průmyslových dvorů vést trasu o pár metrů vedle,“ sdělil mluvčí města Luboš Dvořák. Délka trasy, a tudíž i cena realizace zůstane přibližně stejná. Nová trasa musí být vyprojektována ve všech stupních projektové dokumentace.

Třetí brzdným bodem, který je třeba odstranit, je zadání vyfrézování části stávající dešťové kanalizace v tomtéž areálu. Počítá se, že na tuto kanalizaci se stavba propojky připojí. „Někdo ji v mezidobí zalil betonem a je nutno část odvodnění zprůchodnit,“ doplnil Štěpán Pavlík.

Za dopracování dvou projektových dokumentací a čištění části kanalizace frézovacím robotem město Tábor vydá částku 1,6 milionu korun. Dosud projektové práce stály od roku 2004, kdy se s projektovou přípravou začalo, 4,9 milionu korun.

Vedení města Tábora se však nechce spokojit s pouhým konstatováním, že došlo ke kolizi trasy silniční propojky s vedením dříve položených sítí. „Radní uložili Odboru investic a strukturálních fondů, aby prověřil, jak došlo ke kolizím s některými sítěmi, a zjistil, jaké jsou možnosti nápravy či finančních kompenzací,“ uvedl mluvčí Tábora. Doprojektování musí být hotovo do března 2020.