Chřipka o sobě dává vědět i ve Středočeském kraji, nejvyšší čas něco dělat!

STŘEDOČESKÝ KRAJ – K epidemiím chřipky většinou dochází v chladném období roku. U nás obvykle na počátku kalendářního roku a trvá zpravidla 4 až 8 týdnů. V porovnání s předchozím kalendářním týdnem byl podle krajské hygienická stanice ve středních Čechách už zaznamenán vzestup onemocnění s klinickým obrazem chřipky o 9,1 %.

Světová zdravotnická organizace

Chřipka je relativně závažná infekce, která u nás každoročně způsobí onemocnění statisíců obyvatel, a bohužel s ní souvisí téměř dva tisíce úmrtí. Nejdůležitější metodou prevence chřipky a jejich možných závažných komplikací je očkování, jehož účinnost byla opakovaně prokázána. V některých zemích včetně České republiky však není podle Ministerstva zdravotnictví využíváno v rozsahu, který by odpovídal doporučením Světové zdravotnické organizace. Ta ostatně také každý rok vydává doporučení na složení chřipkových vakcín – závazné pro výrobce.

Zmenší procento komplikací a úmrtí

Očkovací vakcína nemusí vždy zabránit vzniku onemocnění, sníží však závažnost infekce a zmenší procento komplikací a úmrtí. Očkování vede podle údajů MZ ČR ve všech věkových skupinách k výraznému snížení výskytu onemocnění chřipkou a ke snížení návštěv lékaře. U zdravých dospělých v 70 až 90 procentech zabrání onemocnění, u starších osob snižuje potřebu hospitalizace pro zápal plic a chřipku o 30 až 70 procent a riziko úmrtí až o 80 procent. Snižuje také výskyt zánětu středního ucha u dětí.
Z prostředků veřejného zdravotního pojištění je zcela zdarma či se spoluúčastí pacienta očkování proti chřipce u osob ve věku nad 65 let a z rizikových skupin.