Jak postupuje rekonstrukce pardubického Domu hudby?

PARDUBICE – Dvě původně nezávislé investiční akce – výměna oken a dveří a rekonstrukce interiérů ve společenské a vstupní části pardubického Domu hudby – byly zahájeny letos v létě téměř ve stejném termínu. V uplynulých dnech se konal pod vedením náměstka hejtmana Romana Línka kontrolní den, jehož účastníci se mohli přesvědčit, jak práce postupují. Rekonstrukce Domu hudby je náročnější, než se čekalo, ale stavebníci ji musí stihnout.

Majitelem Domu hudby, bývalého sídla okresního výboru Komunistické strany Československa, je Pardubický kraj a nyní v něm sídlí Komorní filharmonie, konzervatoř a základní umělecká škola. V současné době se zde pracuje na dvou samostatných stavbách (modernizace společenské části a vylepšení energetických parametrů – projekt RÚE). Po odkrytí podhledů, podlah a vedení sítí se zjistilo, že většina instalací je již za hranicí své životnosti, že podhledy visí na několika stovkách masivních ocelových závěsů, které musí dělníci jeden po druhém odřezat, anebo že třeba podlahy v komorním a malém sále jsou natolik křivé, že je nezbytné odfrézovat nerovné vrstvy a nahradit je litými samonivelačními materiály. Tím se zpozdí následné truhlářské práce ve dvou menších sálech.

Kraj stavební práce koordinuje tak, aby se do Sukovy síně mohl vrátit společenský život už od března 2020. V sálové části budovy tak nyní musí oba dodavatelé pracovat současně. Společenskou sezónu by tu měl otevřít zahajovací koncert Pardubického hudebního jara s Komorní filharmonií a Václavem Hudečkem, Josefem Špačkem a Marií Hasoňovou 12. března 2020. „Jednáme s firmami o úpravě harmonogramu i s novými pracemi tak, aby velký sál mohl být v provozu ve slíbeném termínu. Zároveň probíhá výběrové řízení na dodávky audiovizuální techniky. Veřejné soutěže jsou někdy složitý proces, ale doufáme, že to nepřinese vážnější komplikace,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Línek.

Modernizace společenské části Domu hudby spočívá ve výměně technologických rozvodů, v estetických úpravách interiéru a v modernizaci audiovizuální techniky a akustiky. Prosklené ochozy sálové části budovy se změní na příjemné korzo s možností občerstvení o přestávce koncertu či konference. Hosté si tu budou moci posedět či postát u stolků s výhledem na pardubický zámek. Tento prostor dostane i nové umělecké lustry od českých designových sklářů.

Rekonstrukcí procházejí i malé koncertní sály, kavárna, toalety a přilehlý venkovní parter. „Vstupy budou zvýrazněny, přibude jednotný informační systém a nové osvětlení budovy. Celková cena včetně vybavení je 66,1 milionu korun,“ dodává Línek. Konečný termín dohotovení je v červenci, ale Sukova síň a její zázemí včetně šatny, toalet a části korza až ke kavárně budou stavebně hotové do konce ledna. Stavební práce v malých sálech a ve druhé části korza skončí na konci března. Hlavní vchod do budovy školy s vnějšími úpravami u budovy bude pak hotový v červnu.

Druhý dodavatel provádí energeticky úsporná opatření. Postupně se vyrábí jednotlivá okna přesně na míru. Respektují stávající velikost, barevnost i členění a jsou stejně jako ta původní z hliníkových profilů. V přízemí jsou stejně jako dosud stříbrná a v dalších patrech hnědá. Podstatný rozdíl je ale v podstatně lepších akustických i tepelně izolačních vlastnostech. V současné době jsou vyměněná okna v celé společenské části a dodavatel nyní postupuje celou budovou po jednotlivých místnostech od nejvyššího podlaží směrem dolů. Hotové je skoro celé šesté patro.

Posílena bude i vrstva izolantu ve střešním plášti budovy. V rámci stavby bude rovněž provedena repase stávajících vzduchotechnických zařízení, které zajišťují výměnu vzduchu v sálové části budovy. „Tato část rekonstrukce stojí Pardubický kraj 30 milionů korun s tím, že část nákladů uhradíme z evropských fondů. Termín dokončení je v tomto případě v srpnu 2020,“ konstatoval na závěr Línek.

Foto: Pardubický kraj