Prvorození versus druhorození. Principy, které platí jak pro vás, tak i pro vaše děti

Pořadí, v jakém jsme se narodili, má na náš život větší vliv, než si myslíme. Odráží se v našich vlastnostech, přístupu k životu a dokonce také sehrává roli v partnerských vztazích.

Prvorození

Prvorození se rodí rodičům, jež ještě nejsou plně vytíženi (nebo přímo přetížení) péčí  o další potomky. Privilegium prvenství se zpravidla rovná plné pozornosti rodičů. Ti bedlivě hlídají každý, byť sebemenší, pokrok svého dítěte a věnují maximum svých sil, aby ho rozvinuli do kýžených rozměrů. Maminky již předem nastudují spoustu materiálů o vývoji dítěte, takže vědí na minutu přesně, kdy by dítko mělo utrousit první smysluplné slůvko či usednout na nočník. Otcové zase bedlivě zkoumají, kdy se ze syna stane parťák bez Pampersek, s kterým vyrazí na cestu kolem světa nebo alespoň na hřiště zahájit trénink do národní ligy. Pokud se jedná o úplnou rodinu, pak je zpravidla k dispozici dostatek finančních prostředků, aby dítě mohlo navštěvovat nejrůznější kroužky.  Potomek je zvyklý dostávat vše, co potřebuje (a často mnohem více), zároveň není nucen se o své hračky a později o svůj dětský „majetek“ dělit. Je orientován na dosahování výsledků, přičemž má za sebou rodinný team, který mu podá pomocnou ruku a který mu vyšlapává cestičku, aniž by to bylo vždy třeba. Obrácenou stranou mince je však to, že právě díky této soustředěné pozornosti rodičů se dítě mnohdy cítí pod velkým tlakem. Může mít pocit, že musí naplňovat představy rodičů za každou cenu, nesmí je zklamat, což se může v dospívání projevit i tím, že si nezvolí povolání  dle svého přání, ale dle tužeb svých rodičů.

V dospělosti jsou z nich často ambiciózní a zodpovědní lidé. Profesně se ocitají na řídících pozicích (manažeři či dokonce prezidenti, profesoři, učitelé) nebo na prestižních místech (vědci, lékaři, spisovatelé). Mají potřebu mít věci pod kontrolou, vše řídit. Rovněž na sebe kladou vysoké nároky. Díky své disciplinovanosti a dřině jsou schopni dosáhnout vysokých cílů, mohou však za ně platit velkou daň v podobě vyhoření nebo rozpadu rodinných vztahů.

Druhorození

Na druhé dítě rodičům již zpravidla nezbývá tolik času, energie a mnohdy ani peněz jako na první. Navíc rodiče již některé věci berou s nadhledem. Zatímco když prvnímu dítěti spadl dudlík na zem, musel být tento nutně vyvařen, u druhého dítěte je pouze rodičem olíznut a co nejrychleji vpraven do úst s cílem utišit nervy drásající řev potomka. (Vždyť imunitu je přece třeba trénovat.) Druhému dítěti již nikdo neklestí tolik cestičku, musí si ji prošlapávat samo. Tuto smutnou pravdu pozná poprvé ve chvíli, kdy mu starší sourozenec sebere štěrkátko. Tyto situace bezpráví se pak opakují do chvíle, kdy se mrňousek poprvé odhodlá k protestu a staršího kousne do ruky, který překvapením nad modrou podlitinou uteče. V tu chvíli mladší pochopí, že v životě existují různé zbraně, a začne je vynalézavě hledat a používat. Druhorození jsou, na rozdíl od prvorozených, méně konzervativní, rádi revoltují, zároveň však vědí, že někdy se musí podřídit (znají totiž z dětství obojí). Umí si vybojovat více svobody a také ji využít. V životě jsou flexibilní, nejsou zvyklí mít vše pro sebe, takže jim nedělá problém spolupracovat, což je velká výhoda v zaměstnání. Jsou ochotni hledat kompromisy, nemusí vždy nutně zvítězit. Právě pro tyto vlastnosti si je manažeři berou rádi do svých teamů.

Partnerské konstituce

Pro fungující partnerský život jsou některé sourozenecké konstelace lepší než jiné. Pokud se stane, že se ve vztahu sejdou partneři, kteří  jsou oba prvorození, může zde být potenciální problém. Oba totiž budou vůdčími osobnostmi, takže dojde na ono přísloví, že dva kohouti se na jednom smetišti nesnesou. Naopak jako výhodné se jeví setkání dvou partnerů, kdy např. muž je ten starší ze sourozenecké dvojice a partnerka ta mladší. Mezi nimi bude fungovat rozdělení rolí, na které jsou přirozeně zvyklí ze svého domova. Partner bude ten, který má tendenci vést a partnerka bude ta, která je ochotna kompromisů a nebude za každou cenu prosazovat svou. Toto může však také fungovat i opačně. Může to být klidně i muž, který bude tím mladším ze sourozenecké dvojice a žena tou starší.