Rozpočet na příští rok bude rekordní a schodkový. Lidé se poprvé k němu mohou vyjádřit. Už ve středu!

Ilustrační foto: pixabay

PŘÍBRAM – Rozpočet města na rok 2020 budou příbramští zastupitelé schvalovat na prosincovém zasedání. Tomu bude letos poprvé předcházet také veřejné slyšení s občany 4. prosince.

Příbram letos přichází s novinkou, kterou je veřejné slyšení s občany. „Poprvé přistupujeme k tomu, že se k rozpočtu před jeho hlasováním na zastupitelstvu budou moci vyjádřit také sami občané. Veřejné slyšení s občany je svoláno na středu 4. prosince od 17 hodin v jednacím sále zastupitelstva,“ zve veřejnost na setkání místostarosta Buršík.

Rozpočet roku 2020 je rozpočtem rekordním, kdy na straně příjmů je navržena částka 888 milionů korun a na straně výdajů 1 023 milionů korun, z čehož vyplývá, že rozpočet je schodkový. „Schodek ve výši 135 milionů korun z velké části souvisí s plánovaným začátkem rekonstrukce aquaparku. Z prostředků na běžných účtech ve výši okolo 250 milionů korun s nulovým dluhem může město tento schodkový rozpočet bezpečně financovat vlastními zdroji,“ vysvětlil krytí schodkového rozpočtu místostarosta města Martin Buršík.

Rozpočet na rok 2020 můžete prostudovat na webu města.