Strakoničtí radní vzali na vědomí návrh rozpočtu. Známe podrobnosti!

Strakonice (zdroj strakonice.eu)

STRAKONICE – S blížícím se koncem roku se každoročně připravuje ke schválení zastupitelstvem města rozpočet na následující rok. Nejinak je tomu samozřejmě i ve Strakonicích, a to i přesto, že nemají fungující zastupitelstvo. Rozpočet města řeší jak stranu příjmovou, tak výdajovou. Přinášíme vám informace o tom, jaké investice město plánuje pro příští rok.

Rada města s přihlédnutím k situaci, kdy město Strakonice doposud nemá fungující zastupitelstvo, na svém jednání prozatím vzala na vědomí návrh rozpočtu na rok 2020. V kapitálových výdajích jsou zařazeny rozsáhlejší investiční akce.

„Jedná se tak například o dokončení rekonstrukce a modernizace jímání vody Úpravny vody v Pracejovicích, rekonstrukce Domu kultury Strakonice, bezbariérová trasa Domova Rybniční (kulturní dům), rekonstrukce chodníků v komunikaci Volyňská, veřejné osvětlení, kanalizace, vodovody a dále prostředky na zpracování projektové dokumentace připravovaných investičních akcí,“ vyjmenovala plány města na příští rok jeho mluvčí Markéta Bučoková.

Rozpočet města Strakonice na rok 2020 je navržen jako schodkový. Celkové příjmy tedy podle návrhu budou 545 000 000 korun a celkové výdaje 633 450 000 korun. „Schodek ve výši 88 450 000 korun bude kryt použitím prostředků z minulých let,“ uvedla Bučoková. To samé se týká i splátek úvěrů a půjček ve výši 19 755 000 korun.