Od poloviny prosince čekejte změny na zubní pohotovosti ve Fakultní nemocnici Olomouc

Ilustrační foto

OLOMOUC – Lékařská služba první pomoci (LSPP) na Klinice ústní, čelistní a obličejové chirurgie Fakultní nemocnice Olomouc je v současné době jedna z pouhých dvou na Moravě a jedna z mála v celé České republice, která funguje v nepřetržitém non stop režimu během nočních hodin i o víkendech a svátcích. Lidé ji však často zneužívají. Od 16. prosince tohoto roku tak dochází ke změně v rozsahu poskytované péče v nočních hodinách.

Od pondělí 16. prosince od 22. do 7. hodiny budou ošetřeni jen pacienti v život ohrožujících stavech, po úrazech, s krvácením nebo závažným rozsáhlým kolemčelistním zánětem ohrožujícím základní životní funkce. „Neznamená to změnu časového rozsahu LSPP, ta u nás zůstává jako v jedné z mála nemocnic zachována v non stop režimu. Ošetření budou vždy pacienti v život ohrožujících stavech, po úrazech, s krvácením nebo závažným rozsáhlým kolemčelistním zánětem ohrožujícím základní životní funkce. Neakutní případy však budou již kategoricky odkazovány na běžné ordinační hodiny, případně ke svému praktickému zubnímu lékaři. Věříme, že pacienti tuto změnu pochopí, protože ačkoliv se takové opatření jeví jako nepopulární, je děláno jednoznačně v jejich zájmu,“ zdůrazňuje přednosta Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Olomouc doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D.

Lékařskou službou první pomoci (neboli též Lékařskou pohotovostní službou) se rozumí ambulantní péče poskytovaná pacientům v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění. Není tedy určena pro běžné vyšetřovací nebo léčebné výkony, které lze vyžádat v běžné ordinační době zdravotnických zařízení. V případě zubní pohotovosti však tuto skutečnost někteří pacienti odmítají brát na vědomí a dožadují se i zcela běžných výkonů v jakoukoliv denní a noční dobu. Jejich počet navíc stále stoupá. Výjimkou nejsou ani pacienti s dlouhodobě neudržovaným chrupem, bez akutních potíží, nemající čas na standardní ošetření během dne a také lidé agresivní, vulgární, opilí, pod vlivem drog.

„Pohotovostní službu na naší klinice využívají lidé z celého našeho kraje, kde zubní pohotovost funguje ve velmi omezené míře už jen o víkendech v Šumperku a Jeseníku, ale také pacienti z Moravskoslezského, Zlínského, Jihomoravského a části Pardubického kraje,“ upozorňuje docent Peter Tvrdý. „Je to dáno tím, že jediná další nemocnice ordinující non stop je v Ostravě-Fifejdách. V Brně, Zlíně a dalších moravských nemocnicích existuje zubní lékařská pohotovost jen v omezeném časovém režimu, pokud vůbec. Tím dochází k tomu, že do Olomouce dojíždí stále více pacientů i z jiných spádových oblastí,“ zmiňuje docent Tvrdý.