V krumlovském brownfieldu by mohl vzniknout bytový komplex

V areálu bývalé Jitony by mohl vzniknout bytový komplex s dvěma sty byty (zdroj město Český Krumlov)

ČESKÝ KRUMLOV – Nová městská čtvrť obklopená zelenými svahy namísto stávajícího brownfieldu po výrobních objektech. To je vize a záměr developerů a města Český Krumlov, kteří plánují v areálu bývalé Jitony vybudovat bytový komplex s dvěma sty byty.

Proměna zanedbané plochy po průmyslové výrobě v příjemné místo pro bydlení blízko zeleně, vody i centra se chystá v Českém Krumlově. Developerská společnost představila na listopadovém jednání zastupitelstva projekt bytové zástavby v areálu bývalé Jitony. Krumlovský vltavín, jak se projekt nazývá, zahrnuje jedenáct bytových domů s téměř 200 byty různých velikostí od 1+KK až po 5+KK.

„Hlavním architektonickým prvkem navrhovaných budov je jejich vertikální rozčlenění, což odpovídá i vertikálnímu charakteru celého města. Okrová barevnost a cihelné obkladové materiály korespondují s krumlovskou barevnou škálou a jsou připomínkou industriálního charakteru lokality,“ uvádí architekt Martin Krupauer z Atelieru 8000, který projekt navrhoval. Téměř každá bytová jednotka bude mít balkón, lodžii, terasu, nebo předzahrádku.

U hlavní silnice první třídy číslo 39 je plánován větší apartmánový dům, který bude krýt celé údolí od hluku. „Všechny bytové domy mají zelené střechy masivního charakteru, pracujeme zde s dešťovou vodou,“ dodává Martin Krupauer. Areálem v současnosti prochází zatrubněný Nový potok, pro který projektanti chtějí vybudovat nové koryto, otevřít jej a přiblížit budoucím obyvatelům. Vodní linka bude v údolí fungovat jako významný krajinný i estetický prvek. Území svírá zelený svah se vzrostlými stromy, který v současné době připomíná spíš džungli. „Projekt nabízí vybudování mlatových pěšin, které svah zpřístupní pro budoucí obyvatele lokality i přilehlých sídlišť. Součástí návrhu je také zeleň a sadové úpravy podél vodního toku ve vnitrobloku a alej kolem ulice Za Jitonou,“ sdělila mluvčí Českého Krumlova Petra Nestávalová.

Doprava a inženýrské sítě

Architekti navrhují stávající sjezd ze silnice první třídy číslo 39 do ulice Za Jitonou odsunout dál od kruhové křižovatky, aby mohl vzniknout levý odbočovací pruh, čímž by se měla navýšit kapacita průjezdnosti. Pro bezpečnost vozidel vyjíždějících z lokality je navržen rozjíždějící připojovací pruh do kopce. Na území jsou navrženy další komunikace, zpevněné plochy parkovišť před domy i zpevněné plochy pro pěší. Dvě třetiny parkovacích stání jsou umístěny pod zemí.

„Projekt připravovaný investorem v úzké spolupráci s městem velmi vítáme. Proměna brownfieldu v bytovou čtvrť je plně v souladu se strategickým plánem rozvoje města. Abychom projektu dali zelenou, musíme ještě velmi důkladně vyhodnotit jeho dopad na dopravní situaci a případně přijmout taková opatření, která tento dopad minimalizují,“ vysvětluje místostarosta Josef Hermann.

V území je nutné také vybudovat všechny sítě kompletně nově, původní areálové rozvody jsou zastaralé a v nevyhovujícím stavu. Investor spolupracuje s městem a projekčně chystá zasíťování tak, aby se město mohlo následně rozvíjet i na dalších plochách v okolí dle územního plánu. V ulici Za Jitonou bude vybudován nový páteřní rozvod splaškové kanalizace, dešťové kanalizace, vody i elektřiny. Z nedalekého sídliště Za Nádražím bude do lokality přiveden plyn.

Další postup

Pro realizaci projektu je nezbytné majetkoprávní vypořádání investora s městem. Jedná se o směny pozemků a převody sítí a komunikací do majetku města. „V nejbližší době je proto dalším úkolem zanalyzovat předpokládané náklady převáděného majetku i náklady na jeho správu a údržbu, dodává místostarosta.

Tisková zpráva