Jak bude vypadat zlínské Velké kino? Rozhodne soutěžní dialog

Ilustrační foto

ZLÍN – Soutěžní dialog na podobu zlínského Velkého kina začne úvodním workshopem. V rámci něj si účastníci prohlédnou jeho prostory a bude zahájen takzvaný soutěžní dialog, ze kterého vzejde vítězný návrh na jeho budoucí podobu a využití Velkého kina po plánované rekonstrukci. To v roce 2016 uzavřeli statici.

Forma výběru vítězného návrhu je sice neobvyklá, podle radnice byla ale zvolena hned z několika důvodů. „Soutěžní dialog je sice složitější a časově náročnější než klasická soutěž o návrh, jedná se však o otevřenější postup, který umožní porotě v průběhu soutěže aktivně zasahovat do podoby návrhu. Chtěli jsme také otevřít možnost, aby se mohli snadněji zapojit i zahraniční zájemci,“ vysvětlil primátor města Jiří Korec.

V průběhu podzimu bylo vybráno šest finálních týmů, které se nyní seznamují s reáliemi Zlína a Velkého kina. „Účastníci soutěžního dialogu si budou moci Velké kino prohlédnout za účasti statiků, kteří vykonávali průzkum. Také absolvují přednášku ohledně kunsthistorických souvislostí a seznámí se s kritérii památkové ochrany, které bude vyžadovat Národní památkový ústav,“ popsal program úvodního představení náměstek primátora pro oblast kultury Miroslav Adámek. Své představy k budoucímu využití sdělí také zástupci Kongresového centra a zlínského filmového festivalu.

Kromě zástupců města se v porotě objeví také nezávislí odborníci. Patří mezi ně belgický architekt Pierre Hebbelinck, teoretik architektury profesor Vladimír Šlapeta, slovenský architekt Martin Jančok, zlínská architektka Jitka Ressová a kunsthistorička Jana Kostelecká. Na jednotlivých setkáních se soutěžícími budou přítomni také experti, kteří budou průběžně usměrňovat jejich činnost v návaznosti na konkrétní specializace.

Památkově chráněná budova Velkého kina prošla od svého vzniku v roce 1932 řadou přestaveb, během kterých se postupně zmenšila její kapacita z původních více než 2500 míst na méně než tisíc. Stavba je unikátní díky své svařované ocelové konstrukci, použité v takovém rozsahu vůbec poprvé na území tehdejšího Československa.

Velké kino bylo staticky dimenzováno jako stavba provizorní. Budova utrpěla několik zásahů při bombardování Zlína na sklonku druhé světové války. Během pozdějších přestaveb bylo neúměrně zvýšeno zatížení nosné konstrukce, do které bylo navíc neodborně zasahováno. V důsledku těchto okolností bylo kino v roce 2016 na základě odborného statického posudku uzavřeno.