Lávku pro pěší a cyklisty mezi Svítkovem a Rosicemi by mohla zaplatit EU

PARDUBICE – Rada města schválila financování výstavby lávky pro pěší a cyklisty vedle rosického mostu přes Labe. Stavbu, která má v tomto dopravně frekventovaném úseku zvýšit bezpečnost cyklistů a přispět k plynulosti automobilové dopravy, by mohla financovat Evropská unie.

Rada města Pardubice schválila zařazení této investiční akce, připravované šestým městským obvodem, do portfolia projektů žádajících o podporu prostřednictvím Integrované územní investice (ITI) Hradecko-pardubické aglomerace.

Výstavba lávky má řešit problém propojení městských částí Svítkov a Rosice a zejména je významná pro obyvatele západní části Pardubic, dojíždějící do zaměstnaní do průmyslové zóny v Semtíně či ve Starých Čívicích. Stávající most přes Labe je úzký, s kyvadlovou dopravou řízenou semaforem, na němž se často setkávají automobily v protisměru s cyklisty, kteří nestačí most po změně světelného signálu včas opustit. „Trasu přes rosický most a přes Rosice využívá také mnoho motoristů, kteří se tak snaží vyhnout kolonám, tvořícím se ve špičce na silnici I/37 u Parama. Výstavba lávky má přispět jak k většímu bezpečí cyklistů, tak plynulejšímu průjezdu automobilů po silničním mostě,“ doplnil primátor Pardubic Martin Charvát.

Městský obvod VI již ukončil přípravu projektu a má hotovou veškerou dokumentaci, včetně stavebního povolení. Náklady na stavbu lávky by se podle odhadu projektanta měly pohybovat kolem 35 milionů korun (s DPH). Až projekt získá prostřednictvím řídícího výboru ITI příslib dotace z EU, vypíše město Pardubice výběrové řízení na dodavatele, po jehož dokončení může městský obvod začít se stavbou.

„Výstavba lávky navazuje na již hotové projekty cyklostezky spojující Svítkov se Srnojedy a cyklotrasy podél Pražské ulice, včetně vybudování místa pro bezpečné přecházení této silně frekventované silnice, které jsme již na území našeho obvodu s finanční podporou Evropské unie realizovali. Všechno jsou to projekty podporující ekologickou dopravu a zvyšující bezpečnost našich obyvatel,“ řekl starosta šesté pardubické části Petr Králíček.

Oproti tomu léta plánovanou výstavbu lávky pro pěší a cyklisty přes Labe u Poseidonu čeká další odklad. Podle projektu schváleného zastupitelstvem měla výstavba lávky, která má propojit sídliště Polabiny s centrem města a obyvatelům centra naopak přiblížit rekreační zelené plochy podél břehu Labe, stát zhruba 50 milionů korun. Nabídkové ceny účastníků veřejné soutěže na dodavatele stavby však tuto částku překročily a zastupitelé navýšení prostředků na stavbu neschválili. Rada města tak musela soutěž zrušit.

Foto: Magistrát města Pardubic