V Líšni mají novou trať pro trolejbusy

BRNO – S dvouměsíčním předstihem Dopravní podnik města Brna otevřel 30. listopadu 2019 novou trolejbusovou trať ze stávající smyčky Novolíšeňská na Jírovu. Obyvatelům jihovýchodní části Líšně tak zajistí přímé spojení na Starou osadu. Celá trať stála 125 milionů korun.

„Vzhledem k umístění smyčky Novolíšeňská na čtyřproudové silnici nebyla tato smyčka pro bezpečnost dopravy už vyhovující. Prodloužení trolejbusové trati až na Jírovu přinese kromě většího pohodlí také zvýšení bezpečnosti pro chodce i řidiče, kteří oblastí projíždějí,“ sdělil radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

O prodloužení této trati se hovořilo už před třiceti lety, na řadu projekt přišel až teď. Práce trvaly třináct měsíců. Vedení je dlouhé 1600 metrů, projekt obnášel instalaci trakčních stožárů a trolejového vedení, konečná stanice Jírova je bezbariérová a v zámkové dlažbě jsou umístěny reliéfní prvky pro orientaci nevidomých a slabozrakých osob. V celé ulici je i nové osvětlení. Brněnské komunikace zároveň na trase provedly opravu zastávek Rotreklova, Bartákova, Novolíšeňská a Rokytova, které jsou rovněž bezbariérové. Díky nové trasy došlo ke změny jízdních řádů autobusů. „Linka 55 bude v úseku Bílá hora – Jírova vedena nově po trase Vlkova–Houbalova–Horníkova–Molákova a v severní části sídliště Líšeň tak doplní linku 78,“ objasnil změny provozní ředitel Jan Seitl.