Starobylá hora Radhošť: Účel podzemních chodeb není dodnes objasněn – je tu snad někde ukryta svatyně boha Radegasta?

Radegast

Radhošť je oblíbené místo k výletu, ale mnozí návštěvníci netuší, že pod povrchem se skrývá síť podzemních chodeb, jejichž účel dodnes není znám. Každopádně je to mystické místo.

Už staří Slované

Není divu. Radhošť byl nejdříve posvátným místem starých Slovanů, kteří zde uctívali své bohy a mezi nim rohatého Radegasta, boha slunce, války a vítězství. Později se tu prý slétaly čarodějnice na sabat.

Ale prostory pod horou jsou přece jen nejtajemnější. Má se tu nacházet podzemní Radegastova svatyně a stříbrné rampouchy. Radhošť je údajně také podzemními chodbami spojen s různými významnými místy v okolí.

Radegastova socha

Původní socha Radegasta byla vyřezána ze dřeva, na sobě prý měla pancíř ze zlata a na hlavě strašidelnou helmu. Měla být součástí svatyně, kde byla obětována zvířata a možná i lidé. Poněvadž ji Cyril a Metoděj přikázali strhnout, pohanští kněží zasáhli a ukryli ji uvnitř tajemné hory. Věrozvěstové se totiž zhrozili této sochy, kterou ztotožnili se samotným satanem. Podzemní prostory každopádně nejsou zcela prozkoumané. Překvapením zde nejsou ani jeskyně.

Jak se dostat do svatyně?

Na cestě ke svatyni je třeba překonat podzemní říčku. Má to ale háček – vede přes ni jediná lávka, kterou střeží drak a velký černý pes. Navíc zde existuje spousta vchodů do podzemí, ale ty končí většinou jako sklepy a úkryty místních bačů. Cestu do podzemí však prý mnozí zaplatili životem.

Tradice

Lidé z okolí tvrdí, že Radegastova socha hlídá kraj a jakmile zmizí, nastane nějaká katastrofa. Když kupříkladu nebyl Radegast na svém místě, nastaly katastrofální záplavy, a to roku 1997. Socha byla totiž odlita z nepříliš kvalitního umělého kamene, z kopce byla tehdy odvezena a podle ní pořízena žulová kopie.

4. července 1998 byla slavnostně odhalena a záplavy byl čím dál menší, až zmizely docela.