Brněnské nádraží nebude ani po rekonstrukci stačit, projede tam až 620 vlaků denně 

zdroj: SŽDC

BRNO – Na hlavní nádraží se v neděli 15. prosince vrátí po roční výluce plný provoz s příchodem nového jízdního řádu. K tomuto dni skončí velká rekonstrukce hlavního nádraží, jejíž nejvýznamnější součástí byla instalace nového zabezpečovacího zařízení a přestavba části kolejiště s více než dvacítkou výhybek. Kromě toho prošly rekonstrukcí i dva historické mosty. Vše za více než 2 miliardy korun.

Jenže ani po takto nákladné úpravě bude nádraží fungovat na hraně své kapacity. Podle Správy železniční dopravní cesty stanicí projede od nového jízdního řádu až 620 vlaků denně. Z toho bude 430 osobních a spěšných, které doplní 190 spojů dálkové dopravy. „Jde o další navýšení již tak vysokého počtu souprav projíždějících hlavním nádražím před zahájením celé rekonstrukce. Moderní zabezpečovací zařízení pomůže výpravčím zvládnout provoz, který je zejména v ranní a odpolední špičce velmi intenzivní,“ uvedl generální ředitel Správy železniční dopravní cesty Jiří Svoboda. „V exponovaných časech je v podstatě vyčerpaná kapacita nádraží. A tak i když začneme používat moderní zabezpečovací techniku, musíme respektovat parametry stanice, která není nafukovací,“ dodal.

Správa železniční dopravní cesty upozorňuje, že pro špičkové denní doby nemůže splnit požadavky objednatelů na přidání dalších vlaků. Již nyní může podle ní zpoždění jednoho spoje způsobit narušení taktu na dalších linkách. Na koleje brněnského hlavního nádraží se přitom stejně jako hlavního nádraží v Praze vejdou současně dva vlaky na každou kolej. „Správa železniční dopravní cesty se na dodatečných jednáních k jízdnímu řádu snažila s objednateli dopravy a dopravci najít rozumný kompromis a upozorňovala na skutečnost, že při zpoždění vlaků může z technologických důvodů dojít na hlavním nádraží v Brně k velmi složité dopravní situaci. Druhá strana však tyto připomínky neakceptovala a vyslovila požadavek, aby se tyto situace řešily operativně,“ doplnil náměstek generálního ředitele Správy železniční dopravní cesty pro řízení provozu Miroslav Jasenčák. Situaci má vyřešit až nové hlavní nádraží u řeky Svratky. V příštím roce by mohla být vypsána architektonická soutěž na jeho podobu. Na dnešním brněnském hlavním nádraží v roce 2021 proběhne oprava pátého a šestého nástupiště, která byla v provozu po celou dobu právě končící rekonstrukce.

Jako první začala v Brně rekonstrukce památkově chráněných mostů přes Hybešovu a přes Křídlovickou ulici, kterou zahájila Správa železniční dopravní cesty už vloni v létě. Došlo k renovaci jejich ocelových konstrukcí i spodní stavby včetně výměny poškozených stavebních prvků, také k obnově odvodnění a protikorozní ochrany. Celkové náklady obou investičních akcí přesáhly 340 milionů korun. Součástí výstavby nového zabezpečení na hlavním nádraží byla i rekonstrukce kolejí a výhybek na rozvětvení ve směru na Horní Heršpice. Kromě toho probíhaly práce pod stavědlem číslo 5. Ty spočívaly ve výměně celkem 22 výhybkových konstrukcí, které dostaly navíc elektrický ohřev. Rekonstrukcí prošlo celkem 1 400 metrů kolejí v části stanice navazující na břeclavské straně na 1. až 4. nástupiště.