Kroměřížané, od ledna si za vyhrazené trvalé parkovací místo připlatíte

Foto zdroj: Město Kroměříž

KROMĚŘÍŽ – Obyvatelé Kroměříže, kteří platí za vyhrazené trvalé parkovací místo, budou muset od příštího roku sáhnout hlouběji do kapsy. Zatímco doposud činil poplatek 10 000 korun ročně, od ledna se sazba zvedne na dvojnásobek, tedy na 20 000. Vyplývá to z obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích, kterou ve čtvrtek vydali zastupitelé.

Podle místostarosty Vratislava Krejčíře je parkování problémem na území celého města. „Vyhrazených parkovacích míst v poslední době výrazně přibylo, je třeba jejich počet regulovat, aby třeba u některých domů na sídlištích vůbec nějaké nevyhrazené parkovací místo zůstalo. Navíc poplatek 10 000 korun byl v porovnání se srovnatelnými městy nízký. Opatření se nedotkne handicapovaných občanů, pro které platí stejné podmínky jako doposud,“ uvedl místostarosta. Podle právničky města Petry Svačinové zastupitelé novou vyhlášku vydali kvůli změně zákona o místních poplatcích.

Zvýšení poplatku za parkovací místo ale není jedinou změnou, která Kroměřížany čeká. Majitelé psa, který je označený mikročipem nebo tetováním se už nedočkají úlev. Od ledna je totiž povinnost psa čipovat platná pro všechny majitele.

Zastupitelé též zrušili poplatek z ubytovací kapacity a nahradili ho poplatkem z pobytu. Ten platí člověk, který nemá v obci, kde skutečně pobývá, nahlášené trvalé bydliště. Zpoplatněn je úplatný pobyt u jednoho poskytovatele pobytu trvající nejdéle 60 kalendářních dnů po sobě. Sazba poplatku může činit až 21 korun, zastupitelé Kroměříže schválili pět korun. Zrušený poplatek z ubytovací kapacity měl sazbu čtyři koruny pro město a dvě koruny pro místní části.

Nová vyhláška nemění sazbu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Ten zůstává na 492 korunách za rok. Nemění se ani sazby za užívání veřejného prostranství a výše poplatku ze psů, s výjimkou zrušení úlev pro majitele značených psů.