Nový most v ulici Komenského v Olomouci bude brzy otevřen. Objížďky autobusů končí!

autobus Solaris, foto dpmo.cz

OLOMOUC – Zrekonstruovaný most přes řeku Moravu v ulici Komenského v Olomouci bude ve středu 18. prosince otevřen. Zároveň dochází k ukončení objízdných tras některých autobusů městské hromadné dopravy.

Linky 14, 15, 19, 20 a 51 se vracejí do původních tras. U linek číslo 14 a 51 dochází ke změně v obsluze některých zastávek. Náhradní zastávky U Bristolu na ul. Jiřího z Poděbrad a nábř. Přemyslovců nebudou dále obsluhovány. Tisková mluvčí Dopravního podniku města Olomouce Martina Krčová přidává detaily k jednotlivým linkám (citujeme doslovně, aby nedošlo k nedorozumění):

„Linka č. 14

Trasa linky od Hlavního nádraží směr Ahold se vrací zpět do ulice Jeremenkova. Z důvodu dokončovacích stavebních prací v okolí mostu na ul. Komenského bude linka i nadále vedena po objízdné trase mezi zastávkami Na Špici/Pasteurova a Na Letné ulicemi Pasteurova, Komenského a Dobrovského.

Změny v obsluze zastávek:

  • Na Špici – obsluhována v obou směrech
  • Pasteurova – obsluhována směr Hlavní nádraží
  • U Bristolu – v obou směrech nahrazena zastávkami Komenského v ul. Komenského
  • Na Letné – směr Hlavní nádraží u přenosného označníku v blízkosti křižovatky ulic Dobrovského x Václava III.
  • Na Letné – směr Náměstí Hrdinů u přenosného označníku v ul. Dobrovského (cca 40 m za mostem přes Mlýnský potok)

Linky č. 15 a 19

Poslední spoje z Hlavního nádraží budou vedeny ve své původní trase ul. Jeremenkova s obsluhou zastávky Na Špici.

Linka č. 20

Trasa linky mezi zastávkami 17. listopadu a Černá cesta se vrací zpět do původní polohy ul. 17. listopadu, Husova, Komenského a Sokolovská. Obsluha zastávek je beze změny.

Linka č. 51

Trasa linky od Hlavního nádraží se vrací zpět do ul. Jeremenkova. Z důvodu dokončovacích stavebních prací v okolí mostu na ul. Komenského bude linka i nadále vedena po objízdné trase mezi zastávkami Na Špici a Na Letné ulicemi Pasteurova, Komenského a Dobrovského.

Změny v obsluze zastávek:

  • Na Špici – obsluhována ve směru na Ladovu
  • U Bristolu – směr Ladova nahrazena zastávkou Komenského v ul. Komenského
  • Na Letné – směr Ladova u přenosného označníku v blízkosti křižovatky ulic Dobrovského x Václava III.“