Duchové zemřelých: Jak se prosadil pojem parapsychologie

Duchové zemřelých

Odedávna až do současné doby byla setkání se zesnulými zaznamenávána stále. Církev brzy zaujala stanovisko, podle kterého jsou zjevení duchů soukromou záležitostí těch, kdo tyto prožitky mají.

Autor Robinsona vypráví

Velmi přesnou a detailní zprávu o jednom posmrtném kontaktu nám zanechal známý spisovatel Daniel Defoe (1660 – 1731 – autor Robinsona Crusoe). Tuto zprávu cituje ve své knize Onen svět. Smrt a život po ní Brian Innes. Defoe měl prohlásit, že je podivné, že bychom měli popírat určité skutečnosti proto, že jim nerozumíme, a že pro ně nemáme žádné racionální vysvětlení.

Defoe vypráví o jisté paní Bargraveové z anglického města Canterbury. Ta se ve městě Doverru, kde předtím žila, přátelila s paní Vealovou. 8. září 1705 v poledne stála paní Vealová u domu paní Bargraveové a prohlásila prý, že se necítí dobře. Připomněla své přítelkyni knihu, kterou spolu četly – byla to Book of Death od Drelincourta. Nezbývá než dodat, že paní Vealová zemřela 7. září v poledne, tedy 24 hodin předtím, než se zjevila.

Společnost SPR

Kritický výzkum těchto fenoménů započal až koncem 19. století v Londýně, kde vznikla společnost Society of Psychical Research. Jejím cílem bylo shromažďovat, zkoumat a vyhodnocovat zprávy o mimosmyslových jevech.

Milník v dějinách parapsychologie

V roce 1886 vyšla dnes již proslulá studie o zjeveních Phantasms of the Living, která je dnes považována za milník v dějinách parapsychologického bádání. Ze studie vyplývá, že kontakt se zemřelým zažije poměrně velký počet lidí. V mnoha případech známá či příbuzná osoba vůbec netuší, že zemřelý blízký člověk je těžce nemocen nebo se ocitl v ohrožení života. Někdy se prý stává, že se postava zemřelého zjeví několika lidem současně.

Pojem parapsychologie

V anglickém tisku se posléze začaly objevovat kritické články o činnosti SPR. Badatelé však vedli svoje výzkumy dál a v roce 1894 vydali druhou, ještě pečlivěji zdokumentovanou sbírku případů. Počátkem 20. století byl pojem “výzkum nadsmyslových jevů” (psychical research) nahrazen pojmem “parapsychologie”, který se používá dnes.