Africký mor prasat se z Polska přibližuje k Libereckému kraji

LIBERECKÝ KRAJ – Výskyt Afrického moru prasat (AMP) v Polsku v blízkosti města Nowa Sól představuje zvýšené riziko zavlečení této nákazy i na území Libereckého kraje. Na základě zkušeností s AMP v okolních státech totiž současná 120kilometrová vzdálenost nejbližšího ohniska nákazy od hranic kraje není bezpečnou vzdáleností.

V současné době v regionu na západě Polska evidují dvanáct případů výskytu nákazy u uhynulých divočáků. „Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj (KVS) proto zahájila intenzivní přípravu na případný výskyt této nákazy,“ uvedl ředitel libereckých veterinářů Roman Šebesta.

Již v září proběhlo simulační cvičení pro případ výskytu moru na území kraje s cílem připravit příslušné pracovníky na možný výskyt nákazy. Veterináři kontaktovali všechna myslivecká sdružení v kraji a informovali je o současné nákazové situaci v Polsku. Veterináři se zaměří na informovanost chovatelů, zpracovatelů masa z divokých prasat a prasat domácích, potravinářské podniky, zařízení veřejného stravování a samozřejmě na veřejnost. Riziko pro území kraje nepředstavují totiž jen nakažená migrující divoká prasata, ale také nedostatečné tepelně opracované potraviny z nich pocházející, případně trofeje lovců z nákazou zasaženého území.

Africký mor prasat je přenosný pouze na prasata (domácí i divoká) a není nebezpečný pro člověka, nicméně může mít vážné ekonomické dopady v chovech prasat. V současné době je výskyt hlášen na Ukrajině a v Srbsku, vedle toho také v deseti členských státech EU: Belgii, Bulharsku, Estonsku, Itálii (výskyt pouze na Sardinii), Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a Slovensku. České republice jako jediné se podařilo chorobu na svém území vymýtit.

Ilustrační foto