Keltové v našich dějinách: Nejcennější keltská památka u nás je světovým unikátem

Hlava z Mšeckých Žehrovic

Keltové u nás zanechali nesmazatelnou stopu. Analýzy DNA dokázaly, že národ jen tak snadno nezmizí. Jak prokázaly kosterní pozůstatky, na našem území asimilovali Keltové i se Slovany.

Názvy, které nám Keltové zanechali

Stopy prastarých keltských sídel se u nás zachovaly v názvech řek (Labe, Jizera, Mže, Metuje), hor (Říp – tento keltsko-germánský výraz značí svah či úpatí), Ještěd (Jasanový les), Oškobrh u Poděbrad (Jasanová hora) a podobně. A také v latinském názvu naší země znějícím Boiohaemum (později Bohemia) – to proto, že zde žil jeden z keltských kmenů zvaný Bójové.

Památky a nálezy

V roce 1877 bylo ve Stradonicích na Berounce nalezeno asi 200 zlatých a stříbrných mincí – duhovek. Denně sem přicházelo snad tři sta kopáčů, kteří původní keltské oppidum (opevněné sídliště) převrátili vzhůru nohama.

První profesionální tým zde začal pracovat teprve roku 1902, ale bohužel o průzkumu nebyla vypracována podrobná zpráva. Kromě mincí se tu podařilo najít předměty kostěné, železné i bronzové, skleněné náramky, jantarové korálky nebo zbytky jemné keramiky. Nechyběly ani rýče, kosy, srpy, sekyry a dokonce lékařské pinzety! Na keltských kostrách byly nalezeny mj. stopy po zhotovených trepanacích.

Nejcennější keltská památka u nás

Jde o hlavu vysokou 25 cm, která byla zhotovena z opuky asi ve 3. století př. Kr. a možná patřila druidovi či jiné vysoce postavené osobě. Byla nalezena u západočeských Mšeckých Žehrovic a stala se světovým unikátem.

Kamenný obličej je celkem plochý, s rovným nosem, tvář zdobí nakroucené kníry. Hlavu má holou až na malý copánek na zátylku. Na krku má znak “lepších lidí” – keltský šperk zvaný torques.

Hlavu nalezl v květnu roku 1943 horník Josef Šlajchrt, který dokázal rozpoznat výjimečnost nálezu, přestože byl rozbitý na více dílů. Proto přizval pracovníky Národního muzea, kam byla tato památka převezena tajně – to aby ji nezabavili okupanti. Teprve v červnu roku 1945 vyšel v Národní politice článek s fotografiemi, který o unikátním nálezu napsal pracovník Národního muzea dr. Ivan Borkovský. Bylo zároveň vytvořeno několik kopií a originál bývá vystavován pouze při obzvláště výjimečných příležitostech.