Městský úřad ve Žďáře mění od ledna 2020 otevírací dobu

Ilustrační foto

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – Vyřizování na městském úřadu ve Žďáru nad Sázavou budete muset od 1. ledna 2020 ráno odložit o půl hodiny. Ze začátkem nového roku se vám brány úřadu otevřou až v 7.30 hodin.
„Změna sjednotí otevírací, provozní a úřední dobu v jeden časový úsek. To zvýší efektivitu a optimalizuje pracovní dobu tak, aby nemuselo dojít k navýšení počtu zaměstnanců,“ popisuje své stanovisko úřad na webových stránkách města.
Městský úřad bude otevřený v pondělí a středu od 7.30 do 17.00 a v úterý a čtvrtek od 7.30 do 15.00, v pátek potom od 7.30 do 14.30 hodin. Mimo provozní hodiny budou úředníci jednat s občany po předchozí dohodě.

Vydávání lístku na odboru dopravy

Další změna se týká pouze odboru dopravy. Dojde k úpravě vyvolávacího systému. Bude nastavený tak, že ve čtvrtek a v pátek vydávání lístků skončí ve 13. 00. K této změně dochází v souvislosti se zrušením místní příslušnosti registru vozidel. Obdobně to platí i pro řidičské průkazy. Zatímco dříve jste si museli nechat přepsat auto jenom v místě trvalého bydliště, dnes už je to možné kdekoli. „Díky tomu pracovníkům na přepážkách už nezbývá prostor k vyřízení administrativy a vedení správních řízení bez přítomnosti klientů,“ vysvětluje tajemnice městského úřadu Martina Hostomská. „Věříme, že tato změna nijak zásadně neomezí klienty a občany města a služby ve vztahu k nim budou i nadále kvalitní,“ dodává.

Novinkou na městském úřadu ve Žďáru nad Sázavou je také rozšíření odboru školství, kultury a sportu o oblast marketingu. Sem navíc od 1. října 2019 spadá i Turistické informační centrum. „Cílem této změny je zefektivnění vedení a vzájemné provázání všech jednotlivých agend odboru. Příkladem můžou být grafické výstupy města, které byly často nejednotné nebo komunikace kultury, cestovního ruchu a marketingu, které jsou si agendou velice blízké,“ doplnila Martina Hostomská.