OBRAZEM: Pavlínka a Hasilka od pátku pomáhají olomouckým dobrovolným hasičům

Hasilka pro Droždín

OLOMOUC – Město Olomouc postupně modernizuje technické vybavení svých jednotek dobrovolných hasičů. V pátek 6. prosince zástupci města předali dvěma olomouckým jednotkám dobrovolných hasičů nová auta.

Dvě nová speciálně upravená auta tentokrát obdržel Sbor dobrovolných hasičů Droždín a Holice. Předání se odehrálo před krásnou novou zbrojnicí, která slouží od letošního června dobrovolným hasičům ve Chválkovicích. „Důležité bylo upravit technickou specifikaci automobilu pro potřeby vybraných jednotek. Pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Holice jsme zvolili variantu osmimístného automobilu, který má speciální hasičskou vestavbu,“ popsal náměstek primátora Martin Major. „Ta umožňuje převoz plovoucího čerpadla, motorové stříkačky s příslušenstvím, hasicích přístrojů a má další úložné prostory pro předepsané vybavení. V případě jednotky Droždín jsme zvolili variantu devítimístného automobilu, který má pouze základní hasičské vybavení a slouží převážně pro potřebu evakuace ze zasaženého území a k přepravě hasičů na místo zásahu.“ „Auta i vybavení jednotlivým sborům doplňujeme soustavně. Jsme si vědomi důležitosti dobrovolných hasičů pro bezpečnost města a tak chceme, aby byly jednotky vybaveny co nejlépe,“ řekl při předávání vozidel olomoucký primátor Mirek Žbánek.

Obě auta už mají i nová jména. V Droždíně bude jezdit Hasilka, což je jméno, které vybrali nejmenší droždínští hasiči při hlasování. Dobrovolní hasiči v Holici pokřtili svůj nový vůz po patronce města Olomouce Pavlínka. „Náklady na pořízení automobilů jsou téměř 2,3 milionu korun,“ konstatoval Martin Major. Část prostředků městu pomohla zajistit dotace z Ministerstva vnitra, respektive z Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru, a to částkou ve výši 900 tisíc korun. Zbývajících skoro 1,2 milionu korun hasičům přidalo ze svého rozpočtu město.

Pavlínka pro Holici