Písek od příštího roku zvýší cenu za pitnou vodu. Víme o kolik

ilustrační foto (zdroj pixabay.com)

PÍSEK – Patrně špatnou zprávu máme pro všechny obyvatele Písku. Ti si totiž v příštím roce připlatí za pitnou vodu. Jak velké zvýšení je čeká a co je jeho důvodem, se dočtete v následujících řádkách.

Zastupitelstvo města schválilo na svém prosincovém zasedání navýšení ceny vodného a stočného pro rok 2020. „K navýšení dochází vlivem nárůstu indexů nákladových položek pro příští rok i z důvodu dražšího nájemného za vodohospodářský majetek a zohledněn musí být i případný výpadek vlastního zdroje surové vody a zvýšený odběr vody z Římova při velkém suchu,“ vysvětluje Roman Honzík z Vodárenské správy Písek.

Zatímco cena stočného zůstane stejná, cena za vodné stoupne o 3 koruna 50 haléřů za metr krychlový bez DPH. Celkové navýšení ceny za vodné a stočné pro příští rok (to jest z původních 69,46 korun za metr krychlový na 72,96 korun) bude pět procent oproti letošku.

Nájemné pro provozovatele vodohospodářské infrastruktury, kterým je firma ČEVAK, se v příštím roce zvedne téměř o milion korun. „Pro rok 2020 bylo dle požadavků Koncesní smlouvy na výpočet výše nájemného a na základě rozšíření vodohospodářského majetku města Písek provozovatelem navrženo nájemné ve výši přes 49 milionů korun bez DPH, tedy o dvě procenta vyšší. Navržené nájemné je ve shodě s aktualizovaným plánem financování obnovy vodovodů a kanalizací v Písku,“ doplňuje Roman Honzík.