Terénní pracovníci prakticky podpoří ovdovělé rodiny s dětmi v těžkých časech

Ilustrační foto: pixabay

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Krajští radní odsouhlasili poskytnutí 170 tisíc korun pro Nadační fond Vrba, který poskytuje praktickou pomoc ovdovělým rodinám s dětmi. Jde o službu, která je v těžkých chvílích ovdovělých velmi potřebná,“ uvedla radní pro oblast sociálních věcí Aneta Heřmanová. Letos v rámci regionu už terénní pracovníci pomohli 7 ovdovělým rodinám.

Nadační fond Vrba poskytuje praktickou pomoc ovdovělým rodinám s dětmi. V těžkých chvílích poskytuje služby terénního pracovníka, který předá rodině velmi důležité informace pro rychlé poskytnutí pomoci. „Informace se týkají skutečně praktického rázu nastalé situace. Informuje například ovdovělého rodiče, jak se nejsnáze zorientovat nejen v úředních záležitostech, které na rodiny v této krizové situaci čekají a nesnesou odkladu. Poskytne i základní právní poradenství, které se týká nadcházejícího dědického řízení, poradí s přepisem nejrůznějších smluv, rušením či uzavíráním smluv nových.
Terénní pracovníci pomáhají předcházet možnému problému se ztrátou zaměstnání ovdovělého rodiče, který náhle musí náhle zastat i roli zemřelého partnera či partnerky. Starají se proto o aktivně strávený čas dětí v době, kdy je rodič v zaměstnání, vyzvedávají děti ze školy, převážejí je na kroužky. Případně, pokud je dítě v kojeneckém či batolecím věku, zajišťují mu nepřetržitou péči v době, kdy je ovdovělý v zaměstnání.

Nadační fond Vrba současně požádal o poskytnutí individuální dotace na rok 2020. Poskytnutí finančních prostředků bude předloženo k projednání Zastupitelstvu v lednu příštího roku.