Skauti přivezou Betlémské světlo do kraje už potřicáté. Přijďte si pro něj

Foto: Předávání Betlémského světla. Zdroj: Foto Havlín/Junák Český skaut z. s.

ZLÍNSKÝ KRAJ – Už potřicáté přivezou skauti a skautky do Česka Betlémské světlo, symbol míru a porozumění. V sobotu 21. prosince ráno se pak vánoční plamínek rozšíří do celé země. Lidé si jako každý rok budou moci Betlémské světlo připálit a odnést domů. Rozvoz proběhne po vlakových stanicích ale i na mnoha místních akcích, které proběhnou i ve Zlínském kraji.

Cestu z Betléma do Vídně absolvuje plamínek letecky. Tam si ho v sobotu 14. prosince přeberou skautské delegace z celé Evropy a o týden později ho dobrovolní skautští kurýři rozvezou vlaky do všech koutů republiky. Lidem ho budou nabízet o týden později před Štědrým dnem. „V letošním roce skauti a skautky Betlémské světlo rozvezou 62 vlaky a lidé si pro něj mohou přijít na 774 vlakových stanic a stovky místních akcí. Všechny akce najdou zájemci na webu Betlémského světla, kde jsou zaznamenané v přehledné mapě,“ uvádí koordinátor Betlémského světla Jan Svoboda.

Historie Betlémského světla

Myšlenka Betlémského světla vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do desítek zemí světa. Úplně poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem do Lince, kde se jeho rozdávání stalo součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc postiženým dětem.

Betlémské světlo do Česka skauti přiváží již od roku 1989. Do tehdejšího Československa se před třiceti lety dostalo díky exilovým skautům, kteří jej v prosinci 1989 donesli až pod sochu sv. Václava v Praze. Po pádu komunistického režimu byl v tu chvíli skauting u nás čerstvě znovu povolený a příjezd Betlémského světla byl jednou z prvních větších akcí, na nichž se skauti a skautky mohli svobodně sejít.

Kam se pro Betlémské světlo ve Zlínském kraji vydat

Přehlednou mapu všech akcí včetně vlakových stanic naleznete na webových stránkách. Přineste si svíčku a odneste si světlo domů.

Hovězí

Betlémské světlo se bude předávat na návsi. Přijďte si zazpívat a odnést plamínek domů v sobotu 21. prosince od čtyř do pěti odpoledne.

Chropyně

Přijďte v předvečer Štědrého dne od čtyř odpoledne k vánočnímu stromu a odneste si kromě světla také drobné dárky. Vezměte děti, rodiče, kamarády či sousedy a vydejte se na večerní procházku potemnělým městem.

Kroměříž

Betlémské světlo bude slavnostně předáno v sobotu 21. prosince o mši svaté v kostele Panny Marie o půl desáté dopoledne. Dále pak bude možnost odnést si ho domů.

Ostrožská Nová Ves

V sobotu 21. prosince se od půl osmé ráno vydejte pěšky ze Lhoty do Ostrožské Nové Vsi na vlak pro Betlémské světlo a zpět.

Otrokovice

Skauti a skautky ponesou Betlémské světlo v průvodu v neděli 22. prosince. Začne se ve čtyři odpoledne u klubovny a před šestou plamínek dorazí na náměstí před Otrokovickou besedu.

Uherské Hradiště

Skauti budou tradičně rozdávat Betlémské světlo pod Vánočním stromem na Masarykově náměstí. Ideálně připalují přinesené lucerničky, pro zapomnětlivé však zajisté nějakou erární připravenou najdou. Přijďte v sobotu 21. prosince od půl desáté do půl druhé.

Valašské Meziříčí

Přijďte si pro svůj plamínek Betlémského světla v pondělí 23. prosince od čtyř do šesti odpoledne. Skauti vás uvítají ve své klubovně v bývalé Základní škole Podlesí (komunitní centrum). Heslo letošního roku je „Pokoj ve mně – pokoj s tebou“.

Zlín

Jako každý rok i letos bude 18. oddíl Templáři Zlín roznášet Betlémské světlo. V pondělí 23. prosince vyrazí od půl desáté z klubovny za Baťovou nemocnicí a půjdou průvodem až na náměstí Míru. Po cestě si tak budete moci světlo připálit na vybraných místech. Prvním stanovištěm je klubovna za Baťovou nemocnicí mezi devátou a půl desátou, druhým hřiště u Bostonu na Lesní čtvrti od půl jedenácté do jedenácté a třetím stanovištěm budou vánoční trhy na náměstí Míru od půl dvanácté do dvanácti.