Hejtmanství prostřednictvím Fondu Vysočiny příští rok rozdělí přes 320 milionů

Ilustrační foto

VYSOČINA – Krajští zastupitelé už schválili rozpočet na rok 2020. Přesahuje 12 miliard korun. Pečlivě sledovanou položkou bývá Fond Vysočiny, který pro tentokrát počítá s částkou 291 850 tisíc korun. Další 30 milionů korun do něj krajští představitelé přisypou z Fondu strategických rezerv, takže obce, podnikatelé a další zájemci o konkrétní dotační programy si mohou přijít na celkových 321,85 milionů korun.

Počet dotačních programů se zvýší na o tři na 41. Po dvou letech se opět zařazuje Edice Vysočiny 2020 a Infrastruktura cestovního ruchu 2020 a úplnou novinkou je program pro obce a města na vybavení stomatologických ambulancí ve výši 1,5 milionu korun. Jednotlivé programy a jejich finanční alokace každý rok revidujeme a měníme podle aktuálních potřeb a zájmu žadatelů nebo podle vývoje příjmů rozpočtu. V roce 2020 se sníží alokace například u programu Cyklodoprava a cykloturistika, Územní plány nebo Informační a komunikační technologie, naopak se navýší prostředky na prevenci kriminality, na podporu regionální kultury a na program Bezpečná silnice. Prioritou však nadále zůstává boj se suchem a kůrovcovou kalamitou,“ přiblížil náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Pavel Pacal a doplnil, že schválený dotační program Hospodaření v lesích 2020 finančně pokryjí prostředky z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina. Už v letošním roce vyčlenilo krajské zastupitelstvo na boj se suchem a kůrovcovou kalamitou ve Fondu strategických rezerv 100 milionů korun. Z této částky prozatím v rámci dotačních programů Hospodaření v lesích 2019 I a II rozdělil bezmála 51 milionů.