Křimickou ulici čeká plánovaná uzavírka!

Ilustrační fotografie
PLZEŇ – Kvůli plánovaným stavebním pracím, které se týkají obnovy vodovodního řadu a kanalizační sítě, dojde k dopravnímu omezení v Křimické ulici.

Policie ČR prostřednictvím své mluvčí Veroniky Hokrové poskytla k dané situaci následující informace:

I.etapa – částečná uzavírka silnice č. II/605 Křimická v křižovatce s ulicí Na Okraji, provoz vozidel do 7,5 t řízen SSZ

TERMÍN:  6.1.2020 – 19.1.2020
Provoz vozidel bude prostorem křižovatky ulic Křimická x Na Okraji sveden do jednoho jízdního pruhu a řízen světelným signalizačním zařízením.
Zastávka BUS „U Apolla“, ve směru do Křimic bude přesunuta cca o 50m zpět do vyblokovaného parkovacího zálivu – vyblokování parkujících vozidel.
Dělící ostrůvek v místě pro přecházení za křižovatkou, ve směru z centra, bude odbourán. Po pokládce kanalizace v tomto místě bude nahrazen (než bude uveden do původního stavu) betonovými svodidly s příslušným dopravním značení.
Výjezd z ulic Na Okraji a Jakuba Škardy na vozovku ulice Křimické bude v křižovatce zaslepen.

Objízdná trasa pro vozidla nad 7,5 t je navržena: z křižovatky ulic Skvrňanská x Tylova x Vejprnická po ulici Domažlické na kruhový objezd, dále po místní komunikaci ulice Regensburská a budoucí silnici č. II/605 Regensburská na silnici č. II/605 Chebská a zpět.

II.+III.etapa – úplná uzavírka ulice Křimická – úsek od ulice Jakuba Škardy k ulici Touškovská a od ulice Touškovská ke křižovatce s ulicí Sulislavská, provoz vozidel do 7,5 t a BUS veden po objízdné trase po místní komunikaci na Okraji

TERMÍN:  20. 1. 2020 – 15. 5. 2020
V ulici Na Okraji (úsek od ulice Jakuba Škardy k ulici Sulislavská) bude po celou dobu vedení objízdné trasy dočasně zakázáno zastavení vozidel z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu – bezpečného průjezdu autobusů MHD a veřejné linkové osobní dopravy v obou směrech a vozidel do 7,5 t.
V uzavřené části ulice Křimická, kde se neprovádí výkopové práce, bude stavbou umožněno parkování vozidel dle postupu prací.
V úseku Křimické ulice mezi křižovatkami s ulicemi Jakuba Škardy a Sulislavská bude proveden provizorní asfaltový povrch po výkopu řádu a přípojek před ukončením této etapy uzavírky.

Objízdná trasa pro vozidla nad 7,5 t je navržena: z křižovatky ulic Skvrňanská x Tylova x Vejprnická po ulici Domažlické na kruhový objezd, dále po místní komunikaci ulice Regensburské a budoucí silnici č. II/605 Regensburská na silnici č. II/605 Chebská a zpět.


IV. etapa- uzavírka silnice č. II/605 Křimická – úsek od ulice Sulislavská ve směru z centra k objektu Křimická č. 550/111

TERMÍN: 16. 5. 2020 – 30. 6. 2020 (po dokončení předchozí etapy)
Provoz ve volném jízdním pruhu by byl řízen SSZ a byl by umožněn průjezd vozidlům do 7,5 t a BUS.
IV.etapa stavby začne uzavírkou v křižovatce s ulicí Sulislavská.

Objízdná trasa pro vozidla nad 7,5 t zůstane stejná jako v předchozích etapách: z křižovatky ulic Skvrňanská x Tylova x Vejprnická po ulici Domažlické na kruhový objezd, dále po místní komunikaci ulice  Regensburské a budoucí silnici č. II/605 Regensburská na silnici č. II/605 Chebská a zpět.