Kníže Oldřich I.: Nelze říci, že by prožil poklidný život. Když zrovna nevládl, hrozně se nudil

Oldřich a Božena - obraz Františka Ženíška

Kníže Oldřich to v životě neměl právě lehké. Narodil se kolem roku 975 jako syn Boleslava II. a jeho otec mu určil úděl na Žatecku. Jakmile však došlo k tom, že jej chtěl nechat bratr Boleslav III. opařit v lázni, utekl i s druhým bratrem Jaromírem a s údajnou matkou Emmou do Bavor. Po mnoha útrapách se Jaromír přece jen dostal na trůn a Oldřich se vrátil na Žatecko.

Jeho úděl se mu nelíbil

Tam se ale hrozně nudil a cítil se ukřivděně. Jeho vyhlídky na knížecí stolec by výrazně zvýšil mužský potomek a pokračovatel rodu, opatřil si tedy ženu. Byl v té době sice ženat s pro nás neznámou ženou urozeného původu, ale ta možná nemohla mít děti – případně měla samé dívky.

Oldřich a Božena

Historici se dohadují o datu 1002, kdy měl spatřit pradlenu Boženu při lovu, a to nedaleko jedné vísky. Legenda hovoří o lásce na první pohled, mohlo to být však jinak – Oldřich byl veden hlavně přáním mít dědice, což se mu ještě téhož roku povedlo. Narodil se syn Břetislav. Byl údajně hezký po mamince, ale my vůbec nevíme jistě, zda patřila Božena mezi krásky.

Synek Břetislav

Co se stalo s Oldřichovou první ženou? To také nevíme – podle některých pramenů se prý Oldřich s Boženou oženil až po smrti své ženy. Přesto v okolí vyvolal poprask, protože přece jen Božena nebyla urozená, ale kdo se směje naposled… stal se otcem jediného přemyslovského mužského pokračovatele rodu, aťsi byl nemanželský.

Vláda

V roce 1012 využil příležitosti a (za pomoci římskoněmeckého krále) vystřídal na knížecím stolci bratra Jaromíra a v roce 1014 provedl tzv. druhé vyvraždění Vršovců, které vinil z toho, že stáli v čele opozice vůči němu. Roku 1019 se mu podařilo na Polácích dobýt Moravu a připojit ji k Čechám. Svěřil ji jako tzv. úděl synovi Břetislavovi.

Na scéně opět Jaromír

Takto vládl až do roku 1033, kdy jej (opět za pomoci římskoněmeckého krále, jemuž se přestala líbit jeho nadměrná samostatnost), na stolci vystřídal Jaromír, ale již roku 1034 byl Oldřich zpět. Jaromíra nechal oslepit a uvrhnout do vězení knížecího dvorce ve vsi Lysé nad Labem.

Smrt přímo na hostině

Ještě v listopadu toho roku však nečekaně zemřel, a to přímo na hostině, kde si dopřával. Jaromír byl sice osvobozen, ale na vládnutí prý již neměl sil. Vládu slavnostně předal Břetislavovi. Zřejmě si uvědomil, že jedině tento člen rodu, který už měl v té době asi dva syny, může zajistit pokračování přemyslovské dynastie.