Ošklivé kontejnery na tříděný odpad v Prostějově zmizí pod zem

polopodzemní kontejnery

PROSTĚJOV – Rada města Prostějova odsouhlasila vybudování šestatřiceti kusů polopodzemních kontejnerů na tříděný odpad a začala hledat dodavatele této veřejné zakázky.

Ve středu 11. prosince zasedala Rada města Prostějova a odsouhlasila zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na vybudování polopodzemních kontejnerů na tříděný odpad v Prostějově. „Důvodem proč se pouštíme do této činnosti je snaha odstranit nevzhledné volně stojící kontejnery na odpad a zajistit tak lepší vizuální vjem pro obyvatele i návštěvníky města,“ nastínil smysl zakázky primátor František Jura. V rámci této veřejné zakázky by mělo být instalováno devět hnízd – šestatřicet kusů polopodzemních kontejnerů na tříděný odpad.

„Konktrétně se bude jednat o lokality ulic C. Boudy; Kpt. O. Jaroše; Francouzská; Sídliště Svobody; Dr. Horáka; Husovo nám. I; Husovo nám. II;  Čechovice a Vrahovice – Čs. arm. sboru v  Prostějově. Tato nová stanoviště polopodzemních kontejnerů budou umísťována ve většině případů do míst stávajících volně stojících plastových kontejnerů, které budou po realizaci stavby odstraněny. S ohledem na využití a dosažitelnost pro občany jsou stanoviště umístěna na veřejných prostranstvích zastavěných území,“ doplnil první náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Práce by měly být zahájeny 1. dubna 2020 a vše by mělo být hotovo nejpozději do 31. srpna 2020. Na akci město vyhradilo 4,69 milionu korun (bez DPH).