Středočeští policisté už zkontrolovali 1188 myslivců. Pouze u jednoho zjistili alkohol!

Ilustrační foto: pixabay

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Od listopadu do konce roku, během hlavní lovecké sezóny na drobnou zvěř provádí policisté Středočeského kraje na lovech kontroly nad dodržováním povinností a zákazy ze zákona. Především jde ale o prevenci. Úrazy postřelením patří k pravidelným událostem české myslivecké scény. I když se veřejnost zpravidla domnívá, že k těmto úrazům dochází většinou pod vlivem alkoholu, v drtivé většině případů k nim nepřispívá.

Od 7. listopadu do 7. prosince zkontrolovali během 5 zátahů 1188 lovců. Na 4 výjezdech měli všichni kontrolovaní své zbraně v naprostém pořádku. Ve dvou případech byl koncem listopadu zjištěn přestupek: Lovci si mezi sebou vyměnili zbraň kategorie B bez povolení. Zbraň byla na místě vyměněna nazpět a prohřešek byl na místě vyřešen domluvou. Pouze v jednom případě byla dechová zkouška pozitivní s přítomností 0,27 ‰ alkoholu v dechu. Muži byla udělena bloková pokuta na místě ve výši 1000 Kč a byl vykázán z dalšího průběhu lovu. Zákon je při postihování opilého myslivce poměrně benevolentní: za první zjištěný výskyt je udělena pokuta, teprve při recidivě se přistupuje k odebrání zbrojního průkazu.

Policisté se během pravidelných kontrol zaměřují hlavně na bezpečnou manipulaci se zbraněmi a střelivem, technický stav zbraní, kontrolu dokladu o pojištění a kontrolu předepsaných dokladů. Kontroly jsou zaměřeny také na to, zda lovci nepožili alkohol nebo jiné návykové látky.