Pardubice zavedou ve dvou lokalitách zvýhodněné celodenní parkování

PARDUBICE – Od začátku příštího roku se změní režim parkování na Tyršově nábřeží v úseku od Jahnovy ulice po lávku přes Chrudimku u Sokolovny a na parkovišti U Mlýnů. Parkování na časově omezenou dobu zde bude dál fungovat, zároveň si zde však bude možné za 60 korun zaplatit parkování na celý den.

Pardubice na jaře letošního roku po letech sáhly k úpravě regulace parkovného v centru. Navýšení cen, úprava režimu na některých parkovištích a zřízení záchytného parkoviště, na němž lze automobil na celý den odstavit za pět korun, je podle náměstka primátora Petra Kvaše prvním krokem k tomu, aby se ulevilo dopravě v centru, zvýšil se komfort motoristů a také jejich platební kázeň.

Po sedmiměsíčním sledování vytíženosti jednotlivých parkovacích ploch město reaguje na výsledky první změnou – úpravou režimu parkování ve dvou lokalitách. „V minulosti byla místa na Tyršově nábřeží a parkovišti U Mlýnů využívána převážně k dlouhodobějšímu parkování, zejména lidmi dojíždějícími autem do práce. My jsme se na jaře rozhodli nabídnout tato místa k využití rezidentům a návštěvníkům města v hodinovém režimu. Po první analýze, která potvrdila, že tato cílová skupina nemá o parkování v této lokalitě velký zájem, upravujeme režim tak, aby zde bylo možno za poplatek 60 korun parkovat celodenně,“ uvedl náměstek Kvaš.

Dalším krokem bude modernizace parkovacího systému, jejímž výsledkem bude mimo jiné navigace řidičů na nejbližší volná parkovací místa, a tedy i úbytek vozů křižujících centrum města ve snaze najít volné místo k zaparkování. Má přispět i ke zlepšení platební kázně motoristů a správcům parkovišť poskytnout přehled o využívání parkovacích míst, včetně informací o tom, zda je využívají návštěvníci či rezidenti. „Město tak bude mít v ruce nástroj pro objektivní rozhodování o tom, jakou funkci má konkrétní parkovací plocha plnit,“ dodal Kvaš. Příkladem může být právě Tyršovo nábřeží, které mohou přes den využívat k dlouhodobějšímu stání zaměstnanci blízkých úřadů a večer může sloužit lidem přijíždějícím do města za zábavou.

Pardubice se potýkají s kritickým nedostatkem parkovacích míst v centru. Ze 3835 parkovacích míst je jich tu více než 80 procent využíváno ve smíšeném režimu, tedy parkují na nich jak rezidenti, tak návštěvníci města. Centrum města je rozděleno do tří parkovacích zón, pro každou z nich platí samostatné rezidenční karty, vydávané pro konkrétní vozidlo. Od roku 2020 si budou moci podnikatelé a firmy mající sídlo v parkovací zóně zakoupit kartu, na níž nebude uvedena SPZ vozidla. Zároveň město ruší možnost zakoupení parkovacích karet zastupiteli města, kteří ve vyhrazené zóně nebydlí.

Mapa s vyznačením veřejných prostranství, podléhajících zpoplatnění, je součástí nové obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, která bude zveřejněna na webu města stejně jako ceník placeného stání, který je součástí nařízení o placeném stání na veřejných komunikacích.

Foto: Magistrát města Pardubic