Za sesuv odpadů na zlínské skládce Suchý důl uložili inspektoři 150 tisíc korun pokuty

Foto zdroj: Česká inspekce životního prostředí

ZLÍN – Inspektoři České obchodní inspekce životního prostředí z Oblastního inspektorátu v Brně uložili pokutu 150 tisíc korun Technickým službám Zlín. „Ta jako provozovatel skládky Suchý důl porušovala její provozní řád. Zjistili to inspektoři při neohlášené kontrole letos v září,“ sdělila Jana Jandové z České inspekce životního prostředí, která dnes o uložené sankci informovala.

V důsledku nedodržení předepsaného sklonu svahů skládky došlo ve třech místech k utržení a sesuvu odpadů i mimo zabezpečený prostor skládky izolovaný těsnící fólií. „Mimo těleso skládky tak v délce 150 metrů ležely betony, cihelné zdivo, papír, polystyreny, plasty i dřevo. Je zřejmé, že provozovatel nedodržoval technologický postup skládkování daný provozním řádem,“ řekl ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Brno Tomáš Augustin.

Inspektoři také zjistili, že v části skládky určené pro ukládání azbestu a odpadů na bázi sádry se v rozporu s provozním řádem nacházely i jiné druhy odpadů, a sice plasty, molitany a polystyreny. „Azbest, z něhož se uvolňují nebezpečná karcinogenní vlákna, měl být dle provozního řádu překrýván jen materiály k tomu určenými, například zeminou, kamením, jílem či pískem. Plast, molitan a polystyren na tom místě neměly co dělat a nebylo tak dostatečně zajištěno správné překrytí azbestu,“  uvedl Augustin.

Jako přitěžující okolnost při stanovení výše pokuty vzali inspektoři v potaz to, že nešlo o první pochybení firmy. Před dvěma lety jí uložili pokutu 50 tisíc korun za odpady zjištěné mimo zabezpečené těleso skládky. Technické služby Zlín proti aktuální pokutě nepodaly odpor, sankce je tudíž pravomocná.